Gå tillbaka

Brovaktarparken i Stockholm är en del av den nya stadsdelen Hornsbergs Strand på nordvästra Kungsholmen. Parken är belägen mellan de två byggnader som bildar ”Kungsholmsporten” på vardera sidan om Essingeledens bro över Hornsbergskanalen.

Parken sluttar mot norr och tar upp en stor nivåskillnad. Detta har lösts med ett system av triangelformade slänter och terrasser. Mellan dessa löper gång- och cykelstråk utförda i platsgjuten markbetong. I terrassen står storväxta träd (tall och fågelbär) i en markbeläggning av ljus granitkross. Slänterna är planterade med marktäckande buskar och perenner. Variationerna mellan markens material i slänter och terrasser gör att upplevelsen av parken skiftar beroende på varifrån den betraktas. Nerifrån Hornsbergs Strand dominerar de gröna slänterna och uppifrån Franzéngatan framträder i stället de ljusa krossytorna.

Whites uppdrag har varit att projektera för system- och bygghandling utifrån det program som (nod) C-O-M-B-I-N-E tog fram efter ett parallellt uppdrag i exploateringskontorets regi.

Brovaktarparken tilldelades Sienapriset 2014.

Brovaktarparken

 • Kund: Stockholms stad, exploateringskontoret
 • Projektets start/slut: 2007-2012
 • Färdigställt: 2013
 • Ort: Stockholm
 • Fotograf/Illustratör: Thomas Zaar

Utmärkelser

 • Vinnare av Sienapriset 2014

Team

 • Sofia Waernulf
 • Angelica Bierfeldt Liptak
 • Hamia Aghaiemeybodi
 • Jonas Runberger
 • Jenny Mathiasson

Nyckelord

Liknande projekt