Gå tillbaka

White har på uppdrag av totalentreprenören Skanska gestaltat och projekterat entréytor och anslutning till omgivande parkeringar och gatumark. Vi har även deltagit i utveckling och effektivisering av trafikföringen tillsammans med Niras.

Miljön är skyddad vilket kräver att byggnadernas exteriör och den öppna omgivningen bevaras. Vår ambition har varit att skapa en generös, attraktiv övergång mellan parkering och byggnader med en karaktär som minner om den tidigare verksamheten.

Entréytorna har belagts med platsgjuten betong, ett material som ofta används på flygplatser. Betongytan har dragits ut till parkeringen så att bilangöringen närmast byggnaden får en torgkaraktär med blandtrafik. Den maskinborstade betongen har en detaljering i form av frästa reliefmönster som ger en subtil skuggverkan och skiljer ut sig tydligare efter regn.

Närmast byggnaderna ligger ett band av sittmurar i betong, cykelparkeringar och planteringsytor med perenner och lökar som knyter an till den soliga, öppna och torra flygplatsmiljön.

KF har ambitionen att efter hand rusta övriga entréytor i området till samma nivå som utanför H3. Man har även planer på att expandera med en ny byggnad H4 för detaljhandel.

Projektet har genomförts i nära samverkan mellan KF fastigheter, Skanska och inblandade konsulter. Ambitions­nivån för projektets kvalitet och gestaltning har varit hög och White har under arbetet haft en tät kontakt med beställare och byggherre.

Bromma Blocks

  • Kund: Skanska / KF Fastigheter
  • Projektets start/slut: 2008-2010
  • Färdigställt: 2010
  • Ort: Stockholm
  • Fotograf/Illustratör: Björn Larsson

Team

  • Gustav Jarlöv - ansvarig landskapsarkitekt
  • Charlotta Råsmark

Byggnadstyp

Liknande projekt