Gå tillbaka

Miljonprogramsområdet byggdes 1969-73 och har drygt 1 800 lägenheter. De flesta husen är byggda i två våningar, vilket gör att många lägenheter har egen uteplats. Alla gårdar är bilfria.

Maximal variation med små medel löd uppdraget! Whites uppdrag bestod i att med en snäv budget, i ett typiskt bostadsområde från rekordåren, skapa så stor variation som möjligt och en känsla av omsorg. Vi har tillsammans med beställaren, kommunalt ägda Örebrobostäder, planerat, projekterat och samordnat omgestaltningen av nio gårdar med 18 hus, utemiljö och parkering. Resultatet blev en varierad och öppen miljö med nya siktlinjer. Fasaderna har omgestaltats och utemiljön försetts med bl a nybyggda förråd, växthus, garage och carportar samt energisnål belysning.

Vi har eftersträvat beständiga material som tål hårt slitage och åldras väl.
Material som är ommålningsbara vid framtida ombyggnader. Visionen var ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara lösningar.

Brickebacken, Örebro

  • Kund: Örebrobostäder
  • Projektets start/slut: 2010-2012
  • Färdigställt: 2012
  • Ort: Örebro
  • Fotograf/Illustratör: Mikael Lundgren

Kompetenser

Nyckelord

Byggnadstyp

Liknande projekt