Gå tillbaka

Byggnaden har en tydlig karaktär som speglar innehållet av byggnaden. Vi valde ut ett fasadsystem med enkel rationell uppbyggnad som ger sammanhängande vita ytor med en grafitgrå infärgad sockel. Glaspartier i fasaden består av horisontella fönsterband i kombination av vertikala glaspartier. Mönstren mellan dessa glaspartier förstärks med band av grafitgrå sinuskorrigerad plåt. Tillsammans ger detta en uppdelning av fasaden på ett elegant sätt och matrialiteten kommer igen i behandling av skyltytor.

Kontorsdelen får ett annat uttryck besläktat med terminalbyggnaden. Fasaden består av fasadskivor i varierande höjder och med fallande längder. På det sättet bryter vi ner skalan samtidigt som vi skapar ett spännande uttryck.

Entrén till byggnaden är tydlig och i kombination med matsalen takterrass ger den ett inbjudande intryck. Takterassens läge i söder ger stora möjligheter under årets varma dagar och skapar en trivsammare miljö.

Entréhallen har utformats på en generöst luftigt sätt där det finns plats för utställning- och informationsytor. Entréhallen har dubbelvåningshöjd så att sambanden mellan plan ett och två är tydliga. Som besökare får man här möjlighet att blicka in i terminalhallarna genom generöst utformade glaspartier.

Terminalen hade från start stort fokus på miljö och hållbarhet. Huset projekterades och byggdes efter miljöklassad byggnad nivå silver. Genom hela projektet användes byggvarubedömningen för att få rätt miljöbedömningen av byggvaror.

Utmaningen i projektet var se till att dagsljusintaget till byggnaden var tillräckligt. Många små fönster i taket blev lösningen för att få en jämn ljusnivå i de stora rummen.

Brevterminal

 • Kund: PostenNord AB
 • Projektets start/slut: 2011-2013
 • Färdigställt: 2013
 • Storlek/Yta: 29 300 m²
 • Ort: Hallsberg
 • Fotograf/Illustratör: Peter Brinch

Kompetenser

Team

 • Hans Schriever-Abeln
 • Claes Eklund
 • Helene Eriksson
 • Ulla Spaak
 • Verde Oktay
 • Hans Tang
 • Tom Axelryd
 • Ulf Linder