Gå tillbaka

Uppdraget har sin upprinnelse i ett idéprogram för utveckling av Varamobaden som White tog fram under våren 2008. Det aktuella strandområdet upplevdes som ett otryggt och otillgängligt område och hindrade kontakten mellan badstranden och ett närliggande fritidsområde. Våren 2010 fick vi fortsatt uppdrag och tog då fram en förslagshandling som bygger på att öka tillgängligheten och tryggheten i området och skapa ett sammanhängade stråk längs stranden. Projekteringen gjorde vi hösten 2010 och i juni 2011 stod anläggningen klar.

Skogen har gallrats ur och stenmjölsgångar smyger sig nu mellan träden. Förbi de mer sanka delarna av stråket övergår stigen till en generös boardwalk. En utmaning var att minimera påverkan på den värdefulla naturmiljön. Boardwalken och de fyra platserna är insmugna mellan trädstammarna och naturen får råda över det byggda.

En annan viktig aspekt har varit att skapa en trygg och vacker belysning och en hållbar anläggning som klarar väder, vind och tuff användning. Platserna är uppbyggda med en kärna av betong, omgivna av träbryggor och bänkar i kraftfulla dimensioner med enkel och elegant form. Allt trä har växt i närområdet och sågats upp lokalt. Ljussättningen lyfter fram miljöerna på ett subtilt och lågmält sätt till en tilltalande helhet. Stranden har ”förlängts” och området har genom vårt uppdrag tillförts nya kvaliteter.

Boardwalk, Varamon

  • Kund: Motala kommun
  • Projektets start/slut: 2008-2010
  • Färdigställt: 2011
  • Storlek/Yta: ca 3200 m²
  • Kostnad: ca 1,7 milj kr
  • Ort: Motala
  • Fotograf/Illustratör: Mikael Jonsson

Team

  • Karin Höök
  • Mikael Norman

Nyckelord

Byggnadstyp

Liknande projekt