Gå tillbaka

När den medicinska fakulteten vid Lunds Universitet skulle omorganiseras uppstod nya krav, både på lokalerna som sådana och på ökad närhet mellan universitet och sjukhus. Efter ett parallellt uppdrag skapade White lösningen – Biomedicinskt Centrum, en 50 000 kvm stor laboratoriebyggnad som väver samman universitet och sjukhus och där klinisk forskning interagerar
med grundforskning.

När White arbetade fram en generalplan för sjukhuset insåg vi potentialen i parkeringsområdet mellan universitet och sjukhus. Det ledde snart till att Akademiska Hus Syd AB bjöd in arkitekter till ett parallellt uppdrag att formge Biomedicinskt Centrum. Whites förslag vann med en lösning
som bäst matchade behovet, en flexibel byggnad som kan expandera över tid och där detaljer kan anpassas efter innehåll. Lunds universitet och sjukhus som redan var placerade nära varandra kunde nu komma ännu närmare i en stor, generell laborationsbyggnad.

Lösningen består av en avlång tomt med fyra byggnader i serie där husen markerar gränsen och närheten mellan universitet och sjukhus. Biomedicinskt Centrum anpassar sig till de intilliggande byggnaderna i rött tegel. Formen tillför något nytt, ett sammanhängande välvt tak av zinkplåt över de fyra volymerna.

BMC

  • Kund: Akademiska Hus Syd AB
  • Projektets start/slut: 1992-2006
  • Färdigställt: 2006
  • Storlek/Yta: ca 50 000 m² BTA
  • Kostnad: ca 1 miljard
  • Ort: Lund
  • Fotograf/Illustratör: Ole Jais

Byggnadstyp

Liknande projekt