Gå tillbaka

Närheten till, och sambandet med, det befintliga Nordvanggård och tillhörande klostret har varit avgörande för arkitekturen i projektet. De befintliga byggnaderna är mycket karaktäristiska för området, som har en mycket speciell atmosfär, nära kopplad till de gamla vitputsade husen, kyrkan, gårdsplatserna, trädgårdar och parker. Syftet har varit att låta de rumsliga, arkitektoniska, landskapmässiga och mänskliga kvaliteter som redan finns i området, prägla det nya vårdboendet.

Den nya arkitekturen förhåller sig således till den befintliga, med en övergripande rumsliga och materiella sammanhang och med en plan som optimalt uppfyller de funktionella kraven. Samtidigt som vi valt att utnyttja områdets kvaliteter och vackra utsikt och lagt stor vikt vid att varje enskilt hem ska få så bra sol- och ljusförhållanden som möjligt.

Vårdboendet är uppfört som en U-formad byggnad i tre delar kring den centrala ankomstplatsen. Den centrala gemensamma delen är på ett plan, flankerad av två boendeflyglar i 2 plan. Totalt är det 50 hem med gemensamhetsutrymmen. Vårdboendet är listat som lågenergiklass 1 med både termisk solenergi och solceller och med sedumtak på delar av byggnaden.

Bistrupvang

  • Kund: Rudersdal Kommune
  • Projektets start/slut: 2010-2012
  • Färdigställt: 2012
  • Storlek/Yta: 4 400 m²
  • Lägenheter / rum: 50
  • Ort: Birkerød
  • Fotograf/Illustratör: Signe Find Larsen

Liknande projekt