Gå tillbaka

Bland 20 tävlande team vann White Skövde kommuns arkitekttävling med förslaget Oculus, som är det latinska namnet för öga. I arkitekturhistorien är oculus ett ord som beskriver högt sittande fönster och öppningar med överljus. Den mest kända oculusöppningen finns i det antika templet Pantheon i Rom.

På Billingskolan ges detta begrepp ett nytt modernt uttryck. Mot omvärlden signalerar de lysande utblickarna i taklandskapet symboliskt skolans framåtsträvande ambitioner i pedagogik och lokaler. På insidan fungerar rummen som ljusschakt och kreativa studios, som blir viktiga inslag i skolans nav.

Tävlingsjuryn betonade i sitt utlåtande att Whites lösning ger ”många möjligheter att skapa en skola där pedagogiken kan vara i framkant både i byggnaden och på skolgården”. Man lyfter också fram att skolan är en solitär byggnad med allt under ett tak. Detta ger goda möjligheter att använda skolan på ett flexibelt sätt.

Billingskolan är fjärran från den monotona utbildningsanstalten från förr. Här handlar det om en modern skola med lekfullt uttryck som samverkar med omgivande grannskap och miljö. Whites intention har varit att skapa en spännande och kreativ miljö för alla som vistas i skolan – men också en flexibel enhet som ger möjlighet till olika typer av pedagogik och användning över tid.

Skolan är uppbyggd i form av fem rationella boxar som sammanlänkas i det så kallade Navet, skolans gemensamma kreativa torg och aktivitetsstråk. Boxarna -den andra byggstenen- kallas för Arbetslagsenheten där eleverna har sin tillhörighet med studierum i olika storlek och stil. Alla enheter har en rationell likartad struktur som gör det enkelt att stuva om verksamheten vid behov.

Här finns också skolans unika oculusrum med dubbel rumshöjd och högt satta fönster där ljuset strömmar in – och ut. Dessa enheter är mer som ateljeer än skolsalar, och används med fördel för praktiskt-estetiska ämnen. Det är också dessa ”periskop” som ger skolan sin helt egna prägel.

Även skolgårdsmiljön är uppdelad i zoner: den välkomnande parken, det inre pedagogiska rummet och den yttre aktiva skolgården. Idrottshallen är integrerad i Navet och leder genom stora fönster in ljus i skolans foajé.

Billingskolans exteriör präglas av hållbara robusta material som smälter fint in i omgivningen. Stor vikt har lagts på placering av fönster, för optimal klimat och god ljusmiljö. Skolans viktigaste fasad är dess tak, som belagts med sedum som är både vackert och miljömässigt fördelaktigt.

Interiört är karaktären ljus och lekfull med slitstarka och tidlösa material. Här finns lugnare zoner för koncentration och avkoppling i arbetsenheterna, varvat med mer aktiva miljöer i husets kärna, Navet. Oculusrummen utgör en stark kontrast med färgstarka väggar och golv som reflekterar det inkommande ljuset i regnbågens alla färger, energiskt och lekfullt.

Billingskolan är certifierad som Miljöbyggnad Guld, vilket gör den till den högst miljöklassade skolan White ritat i Sverige.

Billingskolan, Skövde

 • Kund: Skövde kommun
 • Projektets start/slut: 2011-2011
 • Färdigställt: 2014
 • Storlek/Yta: 5000 kvm BTA
 • Ort: Skövde
 • Fotograf/Illustratör: Ivan Brodey
 • Elever: Cirka 350
 • Miljöcertifierat: Miljöbyggnad Guld

Länkar

Team

 • Karin Björning-Engström - ansvarig arkitekt
 • Björn Bondesson
 • Karin Jakobsson
 • Karin Sjödin
 • Katharina Thullner
 • Rikard Sjöberg
 • Jeroen Matthijssen
 • Elisabeth Rosenlund - ansvarig inredningsarkitekt
 • Nadja Lindhe

Liknande projekt