Gå tillbaka

Tävlingen omfattade en byggnad om cirka 60 000 kvm, som dessutom skapar en helt ny entré på det komplexa sjukhusområdet. Byggnaden utgör också ett första steg mot ett mer sammanhängande och strukturerat sjukhusområde som integreras i den omgivande staden.

Förslaget hämtar inspiration från Nya Karolinska Solna i både byggnadsstruktur och organisation av verksamheten. Det förbereds med en hög grad av generalitet och representerar morgondagens vårdbyggnader med en socialt hållbar och utåtriktad approach.

Arkitekturen har en skandinavisk prägel där ljuset reflekteras långt in i den kompakta volymen med hjälp av materialval och parametrisk design. De publika miljöerna präglas av värme och omsorg med omfattande inslag av trä. Det enskilda vårdrummet har en fantastisk utsikt över Bern med alperna som fondmotiv.

Förslaget är ett svar på den täta, urbana kontexten. Gröna takterrasser och en grön park med uteservering erbjuder en sofistikerad och rekreativ miljö för både personal och patienter. På sockelbyggnaden finns även en balkong med gröna väggar som tillåter långa promenader utan att lämna sjukhuset. Evidensbaserad design och teorier om grönskans kontemplativa och rekreativa effekter ligger till grund för gestaltningen.

Tolv team, varav två utländska, deltog i tävlingen. Whites förslag togs fram i samarbete med det österrikiska kontoret Architects Collective.

Bern Inselspital

 • Kund: Inselspital
 • Projektets start/slut: 2014-2014
 • Storlek/Yta: 60 000 m2
 • Ort: Bern
 • Fotograf/Illustratör: White View

Team

 • Charlotte Ruben
 • Caroline Varnauskas
 • Christoph Duckart
 • Max Zinnecker
 • Joseph Price
 • Anna Burgaya
 • Magdalena Franciskovic
 • Jonas Runberger
 • Daniel Hultman

Byggnadstyp

Liknande projekt