Gå tillbaka

Från början en lugn, grön bostadsgata, idag en handels- och nöjesgata med otydlig identitet. Nu ska tredje generationens gata få ett attraktivt gaturum, publika förträdgårdar i ny tappning och Götaplatsen ska åter bli hel.

För att utnyttja de bästa lägena och skapa en känsla av helhet krävs ett nytt sätt att disponera stadsrummet. Tredje generationens utformning av Avenyn styrs av tre huvudprinciper: Att rörelserna längs Avenyn ges utrymme närmast fasaderna där målpunkterna finns. Umgänget på Avenyn får plats i en bred, inbjudande möbleringszon – de publika förträdgårdarna – närmare mitten av gatan, där soltimmarna är fler. Tillgängligheten till Avenyn säkerställs genom ett samlat mittstråk för kollektivtrafik och cykel.

Förträdgårdarnas nytolkning i en offentlig tappning blir en inbjudande möbleringszon med generösa mötesplatser, multifunktionella, permanenta paviljonger och kraftfull grönska som tillsammans bygger världens längsta urbana scen. Den urbana scenen är en demokratisk kontaktyta mellan människor med en stor variation av privata och offentliga vistelsezoner. Gatans möblering, ett lager som tillför glädje, får en karaktärsfull utformning av färg och spännande form. En spegel av en tidsanda som kommer att skifta. Alla kulturinstitutioner i omgivningen ges plats att lyfta ut och synliggöra sina verksamheter i det offentliga rummet med permanenta satellitplatser för konst och kultur.

Förslaget tar tag i den ursprungliga idén från 1923 om att samla kulturinstitutionerna runt en stor platsbildning, en hel Götaplats. Med en konsekvent stenläggning i samma nivå binds Götaplatsen samman till ett enhetligt stadsrum med plats för en variation av evenemang. Ett nät av rostfria metallplattor ligger som ett glittrande hav under Götaplatsens bara himmel. Vatten, ånga och ljus kompletterar Poseidons fontän och skapar en plats som kan fyllas av magi, helt enligt Carl Milles ursprungliga önskan.

Utöver den mentala bilden av Avenyn som party­gata växer andra och kompletterande bilder fram: en spännande kultur­destination för barn och vuxna, en dynamisk upplevelse som bjuder på något oväntat, en skön vardagsmiljö året runt för boende och verksamma i området. Genom att stärka designen och lyfta fram stadslivet skapas ett levande stadsrum, något för göteborgare att vara stolta över.

Avenyn

 • Kund: Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad
 • Projektets start/slut: 2012-2016
 • Ort: Göteborg
 • Fotograf/Illustratör: White

Team

 • Louise Didriksson - uppdragsledare
 • Mattias Nordström - ansvarig arkitekt
 • Karin Sjödin - handläggande arkitekt
 • Jeroen Matthijssen - medverkande arkitekt
 • Rikard Sjöberg - 3D-grafiker
 • Daniel Hultman - 3D-grafiker
 • Kajsa Sperling - ljusdesigner
 • Mikaela Åström Forsgren - ljusdesigner
 • Sofia Kourbetis - 3D graphic designer
 • Petrus Torstensson - trainee

Byggnadstyp

Liknande projekt