Gå tillbaka

Byggnaden är planerad enligt ett vårdkoncept där de traditionella klinikerna är avskaffade och vården i stället organiserats i funktionsblock, program, som innehåller både öppen och sluten vård.

Många lokaler delas av flera verksamheter. Vårdavdelningar och mottagningar har överlappande zoner där gemensamma rum är placerade, t ex dagrum för föräldrar, konferensrum och vissa behandlingsrum. En vårdavdelning kan vid överbeläggning på ett enkelt sätt låna rum av en angränsande avdelning.

Föräldrar och syskon är viktiga för barnets välbefinnande och tillfrisknande. Sjukhuset är därför planerat med tanke på föräldrarnas delaktighet i vården. En vårdplats betyder två sängar – en säng för barnet och en säng för övernattande förälder. Sjukhusets anhörigvåning erbjuder dessutom möjligheter för övriga familjen att bo kvar för kortare eller längre perioder.

På Karolinska Universitetssjukhusets område byggs nu nya Karolinska Universitetssjukhuset men Barnkvarteret, där ALB ligger, kommer att fortsätta användas som vanligt. Husens yttre stramhet ansluter till övriga kvarter och byggnader i sjukhusstaden. Den kringbyggda gården och interiören är gestaltade med friare former och rikare färgspel. Grönska och konst bidrar till att barnsjukhusets gård blir en värld full av fantasi och lekfullhet.

Byggnaden innehåller lokaler för öppen och sluten vård, akutvård, röntgen, operation, forskning, utveckling, lekterapi, bibliotek och café.

Astrid Lindgrens barnsjukhus

  • Kund: Locum AB
  • Projektets start/slut: 1996
  • Färdigställt: 1998
  • Storlek/Yta: Ombyggd del, ca 15 000 m2 BTA och en nybyggd del, ca 20 000 m2 BTA
  • Ort: Solna
  • Fotograf/Illustratör: Tova Rudin

Team

  • Eva Berg - ansvarig arkitekt

Byggnadstyp

Liknande projekt