Gå tillbaka

Malmö är en stad med sociala utmaningar. Invånarantalet har ökat kraftigt de senaste åren och vissa grupper behöver stöd från Arbetsmarknads- och Socialförvaltningen, Socialtjänst Norr. Detta har lett till prövningar för en tungt belastad yrkeskår med utmaningar som personalbrist och trånga lokaler. Teamet på White och Malmö stad har hjälpt till att flytta en växande arbetsplats med ca 200 anställda till ett modernt och ändamålsenligt kontor.

Målet med projektet har varit att skapa en bra arbetsmiljö på en arbetsplats där den interiöra gestaltningen ofta inte får tillräckligt stort utrymme. Att med hjälp av färg, form och materialitet uppnå resultat som har stor betydelse för verksamheten. Rummet ska ta hand om människan och bidra till trygghet i möten och samtal. Den anställde ska känna stolthet och hitta rum för återhämtning och reflektion.

Utmaningen har varit att med kort tidplan och medveten budget göra en attraktiv, funktionell arbetsplats där höga säker­hets­krav uppfylls utan att miljön känns institutionell eller hämmande. Offentliga utrymmen ska vara välkomnande, professio­nella och fungera som ett stöd i sam­talet. Arbetsplatserna ska underlätta i medarbetarens vardag och platser för paus och möte ska finnas naturligt.

Resultatet är en väl utformad arbetsmiljö och mötesplats med överraskande och inspirerande kulörer och material. En miljö som gör skillnad.

Arbetsmarknads- och Socialförvaltningen

  • Kund: Arbetsmarknads- och Socialförvaltningen
  • Projektets start/slut: 2016-2017
  • Färdigställt: 2017
  • Storlek/Yta: ca 5000 m²
  • Kostnad: ca 750 000
  • Ort: Malmö
  • Fotograf/Illustratör: Henrik Rosenqvist

Team

  • Anna von Gegerfelt
  • Mia Erlandsson

Nyckelord

Byggnadstyp

Liknande projekt