Gå tillbaka

Inredningsarkitekterna på White kom tidigt in i projektet och kunde tillsammans med fastighetsägarens arkitekt påverka lokalplanering, glaspartier, belysning, undertak, material mm.

Uppdraget var bland annat att framhäva Apotekets varumärke i en för Apoteket föränderlig tid, och att skapa en flexibel arbetsplats för de drygt fyrahundra personer som arbetar på huvudkontoret. Att övertyga personalen om ett nytt inredningskoncept och att flytta från eget kontorsrum till storrum var en stor bit i inredningsuppdraget. Många workshops genomfördes och målet var att alla skulle sitta öppet. En stark projektledare från uppdragsgivaren som på plats hanterade personalens oro, frågor och önskemål var väsentligt.

Provarbetsplatser togs fram för att samla in synpunkter från alla inblandade. Stor vikt las vid arbetsplatsens ergonomi och att tekniken löstes på bästa sätt. Textilgolv är ett genomgående tema i kontorslokalerna för att få en ombonad och dämpad ljudmiljö.

Konferensavdelningen för internt och externt bruk ligger i anslutning till entrén. Mötesrummen går i grönt, hälsa- och miljöfärgen framför andra. En stor gemensam matsal skapades för att stimulera till samtal och möte, med anslutning till bibliotek och tidskrifter. Apotekets stora konstsamling som man samlat på sig under många år kom väl till pass i dessa gemensamma ytor.

Apoteket, huvudkontor

 • Kund: Apoteket
 • Projektets start/slut: 2007-2008
 • Färdigställt: 2008
 • Storlek/Yta: 7 500 m²
 • Ort: Stockholm
 • Fotograf/Illustratör: Natasja Jovic

Kompetenser

Team

 • Monica von Schmalensee
 • Karin Leckström
 • Beatrice Kindembe
 • Gunnar Scheele
 • Lotta Holmgren
 • Gunnel Sixtfors

Nyckelord

Byggnadstyp

Liknande projekt