Gå tillbaka

Den forskning som utförts på skeletten som är funna i och vid vraket, berättar om just detta. Kärnan i utställningen utgörs av kvarlevorna från cirka tio av de omkring 30 personer som omkom vid förlisningen år 1628. De människor som dog på regalskeppetVasas jungfrufärd har fortsatt sin resa och nu äntligen nått sitt mål. En stillsam viloplats invid Vasa. Utställningsrummet är placerat i museets källarvåning och omfattar ca 200 kvadratmeter. Det långsmala rummet formas av två parallella väggar, en platsgjuten betongvägg, och en bestående av Vasaskeppets välvda skrov. Tillsammans bildar de ett spännande rum och en mystisk fond åt utställningen.

Att ställa ut mänskliga kvarlevor i museimiljö är inget ovanligt i sig. Vasas förlisning är dock en relativt sentida händelse historiskt sett, vilket väcker frågor om huruvida materialet borde hanteras på ett annat sätt än det traditionella. Ett nytt förhållningssätt som mer respekterarden enskilda individen har prövats i utställningen där man har skapat en sakral och stilla minnesplats, med en atmosfär som antyder gravkänsla.

Rummet domineras av en mycket stor, sarkofagliknande volym som rymmer skelettdelarna. Ur sarkofagen sipprar ett svagt, varmt ljus. Ljuset skapar nyfikenhet och sarkofagens ”gravar” hamnar i fokus. När besökaren lutar sig fram och kommer ”för nära” släcks ljuset i gravarna, och tänds inte förrän besökaren drar sig tillbaka. Betrakta gärna – men på de döda människornas villkor. Som kontrast och komplement till den stilla platsen omges ”gravplatsen” med liv. Fokus flyttas från döden till livet med ljus, rörelse, ljud och rekonstruktioner i modell och 3D. 1600-tals människorna väcks till liv i rekonstruktioner av olika slag och besökaren får en mer närgången bild av de människor som levde vid tiden för Vasas förlisning.

Ansikte mot Ansikte, Vasamuseet

  • Kund: Statens maritima museer
  • Projektets start/slut: 2003-2003
  • Färdigställt: 2003
  • Ort: Stockholm
  • Fotograf/Illustratör: Åke E:son Lindman

Team

  • Mattias Lind
  • Alexandra Hagen

Byggnadstyp

Liknande projekt