Gå tillbaka

Corson har en representativ parkkaraktär med välskötta gräsytor och storvuxna träd. Sektionen är asymmetrisk med fordonstrafik längs med den formellt formade södra delen och med gångstråk längs den norra. Sektionen gäller utmed hela Corsons längd, på båda sidor om Ulls väg.

Den norra sidan är södervänd vilket ger goda förutsättningar för sittplatser. Ett gångstråk av varierande bredd och en lång sittbar mur, ”världens längsta bänk” löper utmed hela norra sidan och är ett viktigt signum för Corson. En plats för möten på Campus!

Bänken integreras i en bred klippt häck som gräns för Corson, som stöd i ryggen för sittande och som en kraftfull bas för Bio Centrums upphöjda bebyggelse. Fritt grupperad finbladig silverlönn bidrar till norra sidans mer informella karaktär.

Torgytorna hålls ihop med en gemensam gestaltningsidé avseende markmaterial och växter. Hårdgjorda ytor framför byggnadernas entréer bildar ett centralt torg för campus med en enhetlig karaktär, ett sammanhängande golv med sittplatser och blommande, flerstammiga träd.

Almas allé

  • Kund: Akademiska hus
  • Projektets start/slut: 2009-2012
  • Färdigställt: 2012
  • Ort: Uppsala
  • Fotograf/Illustratör: Bo Gyllander

Team

  • Mattias Nordström
  • Kerstin Lagnefeldt

Byggnadstyp

Liknande projekt