Gå tillbaka

Den nya begravningsplatsen kommer ligga i ett vackert kulturlandskap med utsikt över fjorden nedanför. Den är planerad och omkring en åkerholme som är platsens uråldriga grundelement och som kommer hysa både gravar och meditationsplatser. De övriga bärande elementen i förslaget är gravfälten kantade av klippta lärkträdshäckar samt processionsvägen och platsen som gett namn åt förslaget: Alle savnedes plass.

Centralt i det vinnande förslaget är behovet av rum för kollektiv sorg. I vår tid är kyrkorummet inte längre är det självklara rummet att bege sig till i stunder av svårigheter. Minnesplatser med blommor och ljus och personliga hälsningar uppkommer ofta spontant i samband till dramatiska och sorgliga händelser. Detta ställer krav på att det finns välutvecklade fysiska rum och miljöer där människor i en svår situation kan samlas, oavsett livsåskådning. Platsen som är öppen dygnet runt ska kan fungera som samlingsplats på såväl högtider, kulturevenemang som för den enskilda besökaren.

Som besökare är processionsvägen som löper diagonalt genom begravningsplatsen det första man möts utav. Men vägen finns inte bara där för att besökarna ska kunna gå från a till b, den har även en symbolisk betydelse. Vägen ska binda samman själva platsen och förankra den i sin omgivning. Den kan också spegla det överlämnande som sker när någon dör, från den mänskliga tillvaron till den allomfattande tidlösheten, från kultur till natur.

Alle savnedes plass

  • Kund: Norska kyrkan
  • Projektets start/slut: 2013
  • Ort: Trondheim
  • Fotograf/Illustratör: White View

Team

  • Markus Magnusson - ansvarig landskapsarkitekt
  • Monica Sandberg, Landskapsgruppen

Nyckelord

Byggnadstyp

Liknande projekt