Gå tillbaka

White har sedan 15 år tillbaka ett samarbete med Albin i Hyssna, genom att utveckla produkter främst för vård och äldreboende.

Den nya möbelserien utgår från användarnas främsta önskemål att få möbler med hög grad av träinslag. Högre sitthöjd och en upprätt sittvinkel gör att möblerna lätta att ta sig i och ur. Klädseln är avtagbar och delarna utbytbara. Sitsen har en luftspalt mellan gavlar och rygg för att undvika spillfickor.

Möbelserien har två inriktningar som genomsyrar Albin i Hyssnas varumärke; Klassisk med ett traditionellt uttryck, och Modern som kan anpassas till växlande trender.Det är främst gavlarna i olika utförande som förändrar möbelseriens uttryck.

Hållbarhetsaspekterna är många. Serien produceras helt och hållet i fabriken i Hyssna, vilket ger sysselsättning lokalt och minskar långa transporter. Möblerna kan också ingå i en cirkulär produktionscykel där Albin i Hyssna återtar möblerna för renovering och återbruk.

Agnes för Albin i Hyssna

  • Kund: Albin i Hyssna
  • Projektets start/slut: 2014-2015
  • Färdigställt: 2015
  • Fotograf/Illustratör: White View

Team

  • Ingrid Backman

Byggnadstyp

Liknande projekt