Gå tillbaka

Sahlgrenska Akademin består av medicinska, odontologiska och vårdvetenskapliga fakulteten. Syftet med den nya bygganden Academicum var att skapa en mötesplats för fakulteterna och Sahlgrenska Sjukhuset.

Byggnaden skulle också fungera som representationsbyggnad för Sahlgrenska Academin – en plats att ta emot internationella besök och föreläsare. Idag är byggnaden en av medicinarbergets mest eftertraktade lokaler ständigt bokad för evenemang och föreläsningar.

White fick uppdraget att rita byggnaden efter att ha vunnit 1:a pris i en inbjuden tävling. Den nya byggnaden fortsätter i den arkitektoniska traditionen som redan finns på Medicinarberget, i både material och proportioner. Området präglas av Klas Anselms tegelarkitektur från 50-talet.

Nybyggnaden är mötesplats för Akademins ledning, lärare, forskare, personal och studenter. Den bjuder på nya detaljer och rumsutformning där den dramatiskt skjuter ut över bergssidan med utsikt
mot söder. En hörsal, formad som en ellips i svart granit, är delvis infälld i byggnaden. Ovanför finns en lokal för faculty club.

Bottenvåningen har glasade fasader vilket gör entrérummen öppna och tillgängliga. Glaset ger fri sikt från torget mot staden genom hela byggnaden. Arbets- och mötesrum med ombonade träinteriörer står i kontrast till de offentliga rummen som präglas av glas och sten.

Academicum

 • Kund: NCC
 • Projektets start/slut: 2002-2004
 • Färdigställt: 0001
 • Storlek/Yta: 5 300 m², (2 400 m² nybyggnad, 2 900 m² ombyggnad)
 • Kostnad: 75 Mkr SEK
 • Energianvändning: Energieffektivitet 150 kWh/ m²/år LOA
 • Ort: Göteborg
 • Fotograf/Illustratör: Ola Kjelbye

Länkar

Utmärkelser

 • nominerat till Årets byggen 2004 kategori Hus

Team

 • Alexandra Hagen
 • Dan Larsson
 • Johan Rydell
 • Anders Flink
 • Jerry Jansson
 • Lena Osvalds
 • Anna Graaf
 • Kajsa Sperling
 • Torbjörn Eliasson
 • Christian Frisenstam

Liknande projekt