Gå tillbaka

Den Nordiska ambassaden i Hanoi, i korsningen mellan Niu Truc Street och Kim Ma Street, har ett strategiskt läge i staden. Exponerad mot en av de stora huvudgatorna finns alla möjligheter att med byggnadens utformning bli ett landmärke för den nordiska närvaron i Hanoi. The Nordic Compound planeras som en sammanhållen anläggning som förhåller sig till den omgivande stadens täta stadsstruktur. Den nya ambassaden, utformad med tydliga miljömål, ges en profil som stärker Nordiska värderingar och underlättar samarbetet och kommunikationen med besökare och mellan medarbetare inom anläggningen. De nya kanslilokalerna ska erbjuda en hög grad av flexibilitet, som underlättar vid framtida förändringar och ger en lägre genomsnittlig lokalkostnad.

Gestaltningen av byggnaderna tar sin utgångspunkt i de lokala förutsättningarna, klimatet, den urbana situationen och programmets intentioner. Integrerade hållbara lösningar är del av den arkitektoniska gestaltningen, och hela anläggningen kan stå som ett avläsbart och vackert exempel på nordiskt kunnande inom gröna byggnads- och landskapslösningar.

De höga temperaturerna, starka solen och den höga luftfuktigheten har varit vägledande i fasadernas utformning. Kanslibyggnaden har ett yttre solavskärmande semitransparent hölje mot söder, placerat på distans från klimatskalet. I förslaget är fasaden illustrerad som lokalt producerade keramiska plattor glaserade i ljusa toner. Keramikrastret, fungerar också som räcke till takterrasen, ger ett skuggande insynskydd mot gatan och blir en del av den genomsiktliga muren mot entrégården. Keramiken är idealisk som ytskikt i ett fuktigt klimat, och är enkelt avtvättbart vid eventuell påväxt. Den yttre rasterfasaden, med sin oregelbundna rytm, ger en referens till den nordiska skogens täta stammar.

Dispositionen på tomten skapar två tydliga gårdsrum av olika karaktär. Gårdsrummen är öppna gröna oaser i den annars täta och trafikerade omgivande miljön. Den första entrégården är del av ambassadens ansikte mot Kim Ma, där öppenhet och transparens har varit ledord för utformningen. En generös och flexibel gård för event, mingel, möten och angöring mot vilken huvudentrén till kanslibyggnaden vänder sig. Platsen präglas av en dagvattendamm och grönska i form av träd med raka stammar, som en hänvisning till den nordiska skogen. De representativa delarna av residensen vänder sig också mot entréplatsen, något skyddade av en halvoffentlig zon med grönska och vattenspeglar.

Det andra gårdsrummet är den mer privata och lummiga grannskapsgården, mot vilken alla bostadsentréer vänder sig, såväl personalbostädernas som de privata delarna av residensen. Bostadsgården präglas av en yvigare grönska, lek, och rekreation, där poolens vattenspegel är ett karaktärselement.

Gröna, lummiga miljöer skapar inte bara plats för rekreation. De minskar också värmetrycket, risken för översvämning vid kraftigt regn, och skapar en hälsosam miljö som stärker den biologiska mångfalden i en i övrigt karg stadsmiljö. Gröna tak, en högt liggande grund och naturligt självrengörande dammar skapar en smidig stormvattenhantering som samlar vatten för användning till WC och bevattning.

A Nordic Compound

 • Kund: Statens fastighetsverk
 • Projektets start/slut: 2013-2013
 • Ort: Hanoi, Vietnam
 • Fotograf/Illustratör: White View

Team

 • Bo Hofsten
 • Sara Grahn
 • Dan Boson
 • Elisabeth Schrotti
 • Sam Keshavarz
 • Erik Kiltorp
 • Oskar Nordquist
 • Mats Holmberg
 • Geoff Denton
 • Klara Junvik

Nyckelord

Byggnadstyp

Liknande projekt