Prisat koncept för framtidens studentbostäder

White har tillsammans med Lindbäcks Bygg vunnit en entreprenadtävling om studentbostäder på Lindholmen i Göteborg. Förslaget utnyttjar tomtens förutsättningar med vällösta lägenheter och gemensamma ytor i utsiktslägen, vilket blir en unik tillgång för de boende. Enligt juryn uppvisar förslaget dessutom den absolut bästa ekonomiska genomförbarheten.

Framtidens studentboende

White har tillsammans med Lindbäcks Bygg vunnit en entreprenadtävling om studentbostäder på Lindholmen i Göteborg. Uppgiften var att, med fokus på ekonomi och byggbarhet, ta fram koncept till framtidens studentbostad samt föreslå en byggnad som både passar in på den känsliga tomten, men som också går att bygga på andra platser i landet.

Juryns motivering:
Ett intressant självständigt och mångsidigt förslag, som väl utnyttjar tomtens förutsättningar. Byggnadsvolymerna har ett drag av de befintliga äldre byggnaderna i modern tolkning. Speciellt fasaden mot älven, genom sitt nedbrutna och varierande uttryck, är tilltalande och kan bli en tillgång för området. Lägenheterna är vällösta, från den minsta till den största och de föreslagna gemensamma ytorna i utsiktslägen har alla förutsättningar att bli en unik tillgång för de boende. Förslaget uppvisar dessutom den absolut bästa ekonomiska genomförbarheten.