Princip- och strategiplan för Oslo Havnepromenade

Strategi- och principplanen för Oslo Havnepromenade är nu överlämnad till stadens politiker för behandling. Redan till sommaren blir de första delsträckorna färdiga. Här kommer allmänheten att kunna testa aktiviteter som utomhuskök för sportfiskare och kajakuthyrning.

Oslo Havnepromenade sträcker sig 9 km, från Frognekilen i väst till Alnas utlöp i öst, och den beräknas stå helt klar 2030. Promenaden ska bli ett tillgängligt och tryggt offentligt rum som öppnar staden mot fjorden. Förslaget från White bildar en sammanhållen helhet som utgår från de befintliga kvaliteterna hos varje delområde.

– Hamnpromenaden kommer att innehålla olika områden med varierande teman och föränderlig karaktär. På det sättet skapar vi brokiga mötesplatser som inkluderar alla invånare i staden, säger Niels de Bruin, ansvarig landskapsarkitekt från White i Göteborg.

Princip- och strategiplanen för Oslos Havnepromenad är ett resultat av ett nära samarbete med Oslo kommune och arbetsseminarier tillsammans med statliga, kommunala och privata aktörer längs den 9 km långa sträckan, säger Jenny Mäki, projektledare på Whites Oslokontor.

Oslo Havnepromenade är ett av de bärande elementen i Fjordbyen, Oslos stora stadsutvecklingsprojekt under 2000-talet. 2013 vann White tillsammans med Rodeo arkitekter och Marius Grønning uppdraget att beskriva hur Oslo Havnepromenade ska utformas och vad den ska innehålla. Läs mer om projektet.


Oslo havnepromenade (1920x1200)

Oslo havnepromenade (1920x1200)