White vinner tävlingen om framtidens äldreboende i Norra Djurgårdsstaden

Förslaget ”Meningsfyllt” som utformats av White i Göteborg har vunnit tävlingen om framtidens äldreboende i ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden. Utmaningen har varit att utforma ett nyskapande och ändamålsenligt boende för äldre, som lever upp till de krav på hållbarhet som ställs i Norra Djurgårdsstaden.

– Vi är mycket glada över vinsten och den visar att vi medvetet de senaste åren har byggt upp en stor kunskap om framtidens miljöer för äldre. Boendefrågorna för äldre är en av de största utmaningarna inom branschen framöver, säger Johan Lundin, kontorschef på White i Göteborg.

Micasa fick en markanvisning i området och tävlingsuppgiften gick ut på att skapa ”något utöver det vanliga” för ett vård-och omsorgsboende med cirka 150 lägenheter i delområdet Brofästet i Norra Djurgårdsstaden.

– Vi har stuckit ut hakan och skapat en byggnad som både är nytänkande och som i alla delar skapar tanken kring ”ett gott liv”. Man ska till exempel som par kunna bo tillsammans även om en har stort vårdbehov medan den andra är friskare, säger Susanne Clase, ansvarig arkitekt.

Kvarteret är en mix av seniorlägenheter och vård- och omsorgsboende som också delar gemensamma utrymmen. Byggnaden har ett modernt uttryck och speglar genom sin glasfasad omgivningen och livet inuti. Det dagliga livet underlättas genom tillgängliga och stimulerande inom- och utomhusmiljöer. Byggnaden hjälper personal och fastighetsägare i deras dagliga arbete med att skapa ett gott liv åt de boende.

Juryutlåtandet lyder: ”Meningsfyllt redovisar med stor inlevelse trivsamma och unika boendemiljöer för äldre. Hela byggnaden genomsyras av en omsorg om detaljerna, från byggnadens träkonstruktion till utomhusmiljöerna. Anslaget och lösningarna i förslaget visar en potential för att utveckla denna byggnad till ett framåtblickande projekt som kan driva utvecklingen framåt, både när det gäller bostadsmiljöer för äldre och miljövänlig teknik, vilket stämmer med ambitionerna i Norra Djurgårdsstaden.”

Pressbilder: http://www.white.se/aktuellt-press/pressbilder

För information:
Johan Lundin, kontorschef White i Göteborg, tel: 070-528 23 64
Susanne Clase, ansvarig arkitekt, tel: 031-60 86 61
Ylva Olofsson, ansvarig arkitekt, tel: 031-60 86 57

Äldreboende, Norra Djurgårdsstaden (1920x1200)