White vinner “Nordic Built” med hållbarhetsprojekt på Färöarna

Idag utsågs White som en av vinnarna i tävlingen Nordic Built Cities, där de nordiska länderna tävlar i kreativt byggande för framtiden.

Det vinnande förslaget omfattar ringformade trevåningshus med 100 energieffektiva lägenheter med dramatisk utsikt över fjorder och hav på Färöarna. Byggmaterialet är trä med lokal fårull som isolering.

The Eyes of Runavik

Projektet kallas The Eyes of Runavik och segrade i kategorin ”Vertical challenge”, som tillkännagavs på Nordic Builts möte i Helsingfors idag. Nordic Built är en organisation som verkar för innovativt, hållbart byggande i de nordiska länderna. Tävlingsjuryn anser att Whites förslag har ett ”kreativt, nytt tänkande i relation till det traditionella byggandet i Runavik”.

Den branta terrängen med utsikten över fjordar och öar, de starka vindarna och geotermisk värme har både inspirerat och utmanat. Traditionellt bygger man i sten på Färöarna. Det motverkar den branta sluttningen och förhindrar vattnet från bergen. Whites förslag har utvecklat byggtekniken och skapat den naturliga formen med ett minimum av sprängning och schaktning.

– Att skapa en skyddad miljö på en så brant plats och i så karga väderförhållanden såg vi som både en utmaning och en fördel i processen, säger Morten Vedelsbøl, ansvarig arkitekt på Whites kontor i Köpenhamn. Vinden är ständigt närvarande på Färöarna. Här skapar vi möjligheter med de slutna gårdarna att träffas på en lugnare plats.

I förslaget ingår fem hus med 100 lägenheter. Varje hus är format som en ring – eller ett öga. Runtom finns ängsmark som används för bete. Platsen ger också möjligheter till att odla. Inne i ögat finns ett kultiverat mikroklimat, kallat ”bøur”. Det är också här som de boende kan träffas och umgås.

Rikard Nygren är hållbarhetsansvarig i projektet:
Trevåningshusen får en total yta på 17 500 kvadratmeter och byggs i trä med lokal fårull som isolering. Tillsammans med passivhusets energieffektivitet och förnybar energi skapas förutsättningar för ett boende helt utan klimatpåverkan.

Kontakt:
Morten Vedelsbøl, ansvarig arkitekt, tel +45 31101605
Rickard Nygren, hållbarhetsexpert, tel 08-4022529