White vann uppdraget om Oslos hamnpromenad

Nu vänder Oslo sitt ansikte mot vattnet och världen. Skapandet av en nio kilometer lång sammanhängande hamnpromenad är den norska huvudstadens största stadsutvecklingsprojekt under 2000-talet. Förtroendet att som arkitekter utveckla promenaden till ett pärlband av upplevelser gick till White.
– Vi vann på kombinationen av långsiktig vision och lättfotad flexibilitet. Detta är ett stort uppdrag och en kreativ utmaning, konstaterar Monica von Schmalensee, VD för White.

Oslo har under en längre tid jobbat strategiskt för att vända staden mer mot fjorden och öppna upp mot vattnet, bl a genom olika kulturinstitutioner som nya Operan. I en fortsatt plan för vad hamnpromenaden ska innehålla och utformas vill staden öppna upp platserna mot vattnet ännu mer. Tre arkitektteam fick gå vidare och presentera förslag och nu står det klart att White vunnit tillsammans med Rodeo arkitekter.

– Havnepromenaden blir ett av Skandinaviens viktigaste stadsrum och helt avgörande för hur Oslo kommer att upplevas för invånare, besökare och turister under lång tid framöver, säger Jenny Mäki, ansvarig för Whites kontor i Oslo. De städer som arbetar framgångsrikt med sina varumärken inser vikten av att satsa på arkitektur och design i de offentliga rummen.

– Att ta sig an hur den 9 km långa sträckan från Frognekilen i väst till Alnas utlöp i öst har varit en fantastisk utmaning, säger Niels de Bruin, ansvarig landskapsarkitekt.

Teamet startade uppdraget med en djupare analys och intervjuer med brukare. Därefter etablerades en tydlig strategi och principer för omvandlingen. Visionen för Havnepromenaden blev då att dela upp den efter platsers och områdens unika karaktär och kvaliteter, hela tiden med koppling till vattnet. Istället för en enda promenad med en enda karaktär har skapats ett brokigt nätverk, ett pärlband av promenader med olika karaktärer. Det kan t.ex. bli en historisk nyfiken del, en del med aktiviteter, en ”catwalk”, en industriromantisk del och en del som tydligt präglas av konst.

– Promenaden är en fantastisk möjlighet att strategiskt utveckla varumärket Oslo. Med vårt förslag vill vi höja enskilda platsers kvalitet och skapa en upplevelserik promenad för alla medborgare där de enskilda delarna är lika viktiga som helheten, säger Niels.

Whites framgångsnyckel var att förutom en stark långsiktig vision kunna kickstarta processen redan nu och visa på att staden snabbt kan dra igång aktiviteter. White har tagit fram flera ”testbeds”, temporära platser där man kan testa innehåll på de olika platserna, exempelvis aktiviteter för barn/barnkultur eller cykelverkstäder där man kan få sin cykel lagad.

White och Rodeos förslag lyfter även cykelpendling som en viktig del. Målet är att osloborna enkelt sätt ska kunna cykelpendla längs hela hamnsträckan.

I utvärderingen konstateras i sin helhet att det är ”Et velbegrunnet og veldokumentert forslag med tydelig samfunnsperspektiv og urbanistisk fundament, som bidrar til å utvikle byen vidare”. Utvecklingsplanen sträcker sig till 2030 och nu går arbetet vidare med att ta fram en principplan.

För mer info:
Jenny Mäki, ansvarig för Whites kontor i Oslo, tel 031-60 86 59
Niels de Bruin, ansvarig landskapsarkitekt, tel 040-660 93 12.
Monica von Schmalensee, VD, tel 08-4022584

Pressbilder: http://www.white.se/aktuellt-press/pressbilder

Oslo havnepromenade (1920x1200)