White vann tävlingen om nya Clemenstorget i Lund

White har vunnit tävlingen om att förvandla området kring Lunds centralstation – Sveriges tredje största station, Skånes största och ett nav som ständigt växer. Priset delas ut idag i Lunds kommunhus.

– Vi är mycket stolta över vinsten och det är en otroligt spännande uppgift att skapa en levande entré till Lund. Clemenstorget är ett av Sveriges vackraste torg redan idag och det gäller att utveckla de kvaliteter som finns och samtidigt addera nya funktioner anpassade för framtidens stadsliv, säger Niels de Bruin, ansvarig landskapsarkitekt på White.

Syftet med förnyelsen av resecentrum och Clemenstorget är att öka möjligheterna till hållbart resande och att samtidigt stärka stadskärnan. Tävlingen, utlyst av kommunen, har avsett torget och Bangatan fram till Bantorget, som till viss del kommer att stängas för trafik. Den redan beslutade nya dispositionen av stationsområdet gör att tyngdpunkten förskjuts norrut och Clemenstorget kommer mer i fokus.

Juryns utlåtande: ”Förslaget ”Kontrapunkter” förstärker och utvecklar de existerande kvaliteterna med nya eleganta tillägg på ett sätt som både vitaliserar stadsmiljön och främjar cykel- och kollektivtrafik. Clemenstorget ges en gestaltning som förstärker och utvecklar torgets unika karaktär. Ljussättning och materialval bidrar till att skapa en distinkt och lågmäld helhet som har förutsättningar att bidra till en både trygg, robust och upplevelserik stadsmiljö.”

Whites förslag bygger på teman flätning och motsatser. Det handlar om att fläta ihop Resecentrum med Lund. Att förstärka och förtydliga rörelser och flöden och genom markmaterialen förena de två platserna. Motsatser därför att en station har olika puls som varierar över dygnet och har olika karaktärer beroende på t ex årstid. Det blir viktigt att arbeta medvetet med platsen; att den kan fungera full med människor men även helt tom.

– Vi har arbetat tvärvetenskapligt med olika discipliner: landskapsarkitekt, arkitekt, konstnär, ljusdesigner och ingenjörer för att skapa en plats rik på upplevelser Som exempel kan nämnas de sirliga takskulpturer som skapar ett lekfullt skugg- och ljusspel och en ny mötesplats mitt på torget, säger Niels de Bruin.

På Clemenstorget är det viktigt att bevara de gamla träden, som idag är torgets största tillgång, och ge dem optimala växtförutsättningar. Detta ihop med vår vision om att skapa en pelarsal där man kan röra sig fritt över torget gjorde att vi valde en stor grusad yta under träden.

I förslaget finns även ett finmaskigt nät av lysande multifunktionella punkter som vägleder besökare och lundabor över platserna och flätar ihop Resecentrum med Clemenstorget. Under resecentrum finns ett underjordiskt cykelparkeringsgarage med plats för mer än 4000 cyklar. På så vis kan torgyta frigöras för sittmöjligheter av olika slag med roliga funktioner såsom vattenspel och picknickbord.

Förslaget på nya Clemenstorget är ett samarbete mellan White, Atkins och Ebba Matz.

För mer information:
Niels de Bruin, landskapsarkitekt, White: 040-660 93 12.

Högupplösta pressbilder finns här.