White vann tävlingen om framtidens Roslags Näsby

Det blev White som vann Täby kommuns arkitekttävling om att skapa en
hållbar och levande stadsdel i västra Roslags Näsby. Med ett starkare
grepp än konkurrenterna vidgade vi vyerna till en helhetslösning där
Roslags Näsby blir en attraktiv pusselbit i den starkt växande kommunen.

Hela 39 lag deltog i prekvalificeringen, varav fyra valdes ut till
finalomgången. Förutom White stod det mellan de danska kontoren Bjarke
Ingels Group och Adept samt svenska Nyréns. I slutändan var det Whites
förslag som övertygade tävlingsjuryn.

”Förslaget uppvisar en robust och hållbar struktur som går att
genomföra och utveckla och som gör det möjligt att skapa en
variationsrik miljö över tid. Förslaget är hållbart både ekologiskt,
ekonomiskt och socialt”, konstaterar juryn bestående av politiker och
tjänstemän från Täby kommun samt representanter från Sveriges
Arkitekter.

– Vi vann med en lösning som är bra för hela Täby kommun,
konstaterar Mikael Stenqvist, som tillsammans med Sara Grahn ansvarat
för det tävlande teamet på White i Stockholm. Det är alltid kul att
vinna i internationell konkurrens, men de verkliga vinnarna på sikt ska
bli de boende i Roslags Näsby.

Whites koncept utgår från ett helikopterperspektiv med lång
framtidshorisont, fram till år 2040. I stället för att fokusera på det
enskilda området i västra Roslags Näsby valde tävlingsteamet att söka
en bredare regional lösning till gagn för hela kommunen. Man vägde
t.ex. in värdet av Roslagsbanan och föreslår att nuvarande station
utvecklas till ett fullskaligt resecentrum. Förslaget presenterar även
tankar om kopplingen till Täby centrum, tåg direkt till Arlanda osv.

– Det var tveklöst en framgångsfaktor att vi gjorde en rejäl hemläxa
och vågade ta ut svängarna. Vi har strävat efter en mer sammankopplad
stadsväv, snarare än att hantera ytterligare en enklav, säger Sara
Grahn.

White föreslår en grön blandstad, där befintliga fastigheter
integreras med nya. De stora kvarteren delas upp i mindre fastigheter,
med flera varierade hustyper – allt från villor och radhus med egen
täppa till studentbostäder i ett högt hus. Målet är en rik mångfald av
hus, människor och verksamheter. En stor utmaning är att hantera buller
från den omgivande trafiken. Whites lösning är att förlägga högre hus
som en ”skyddande rygg” mot norr och därmed bilda bullerskärmar mot
järnvägsspåren och trafiken på Enhagsvägen, samtidigt som
bostadsgårdarna blir solbelysta, grönskande oaser kring den inre, lägre
bebyggelsen.

– Det är ett beprövat och effektivt sätt att skapa lugna
boendemiljöer i urbana områden, säger Mikael Stenqvist och pekar på de
många gröna inslagen med orangerier, terrasser, beväxta tak samt ett
väl genomtänkt hållbarhetsprogram med ambitionen att nå nivån
”excellent” enligt det nya stränga miljöcertifieringssystemet BREEAM
Communities. I stadsdelens kärna ska också skapas ett nytt torg, med
butiker och andra verksamheter.

Även förskola, äldreboende och studentboende ingår i programmet. I
Whites vinnande förslag ingick även en helt ny konsthall och en ny
stadspark.
– Som hjärta i stadsdelen vill vi använda det vackra
gamla kommunhuset från 1950-talet och göra det till ett lokalt
kulturcentrum, säger Mikael Stenqvist.

För mer information:

Mikael Stenqvist, arkitekt
08-402 26 75

För bilder:
Se ”ladda ner”. Vänligen ange illustration: White