White vann tävlingen om att stärka New York mot orkaner

Ett år efter orkanen Sandy offentliggjordes i kväll att svenska White valts som vinnare i arkitekttävlingen om hållbar stadsbyggnad för stadsdelen Rockaway i New York.
Staden New York kan även komma att använda förslaget i andra stadsdelar vid kusten för att de ska stå emot stormar och klimatförändringar i framtiden.
– Detta är ett viktigt erkännande för vårt sätt att skapa hållbara lösningar i ett brett perspektiv med människan i fokus, säger Monica von Schmalensee, VD på White

Målet med arkitekttävlingen ”For a resilient Rockaway”, Far Roc, var att ta fram en plan för hållbar stadsbyggnad för området Arverne East i The Rockaways, ett bostadsområde på cirka 32 hektar som drabbades hårt av orkanen Sandys framfart i oktober 2012. Totalt 117 bidrag från 20 länder skickades in till tävlingen.

Whites vinnande förslag heter ”Small Means and Great Ends” (ung. enkla medel med stor effekt) och är en stadsplan som hanterar vatten på ett smart sätt. Den bygger på en serie småskaliga enheter som anpassar sig efter extrema väderförhållanden i en motståndskraftig helhet och samspelar med naturens krafter, likt en surfare på vågorna.

Det omfångsrika programmet sträcker sig från orkanrelaterade lösningar som t.ex. en mer motståndskraftig strandpromenad och konstgjorda öar för att bromsa havets krafter, till bostäder, publika och kommersiella funktioner, äldreboende, stora anlagda parker och annat som kännetecknar ett attraktivt och hållbart samhälle.

-Vår vision är att Arverne East ska bli en plats med stark identitet, som människor både vill bo i och besöka – en stadsdel för olika människor som speglar de blandade inkomster och bakgrunder som finns i de omgivande områdena, säger Sander Schuur, ansvarig arkitekt för Whites vinnande tävlingsgrupp där man samarbetat med internationella konsultföretagen Arup och Gensler.

Nyckelordet i tävlingen har varit ”resilience”, som betyder motståndskraft och förmåga till återhämtning. Tusentals invånare i Arverne East förlorade sina hem under orkanen Sandy. Men katastrofen ledde också till en stark känsla av samhörighet i området. Kärnan i Whites förslag är kanalisera de boendes engagemang och ge dem nya redskap för att agera och reagera för områdets bästa.

-Samtidigt som området anpassas för att klara framtida stormar vill vi stärka själva lokalsamhället och dess invånare, säger Sander Schuur. Jag tror att vårt holistiska angreppssätt var en nyckelfaktor när juryn valde oss som vinnare.

För mer information:
Monica von Schmalensee, tel 08-402 25 84
Sander Schuur, tel 08-55602338

För pressbilder:
http://www.white.se/aktuellt-press/pressbilder

Small Means and Great Ends, New York (1991x1130)