White ritar framtidskvarter i Helsingborg

Nu är det klart att White är en av vinnarna i markanvisningstävlingen i Oceanhamnen i Helsingborg, en helt ny stadsdel med bostäder, kontor, restauranger och verksamheter nära vattnet.

Whites vinnande förslag ”Oceanateljén” kännetecknas av en tydlig gestaltningsidé där variation och god hållbarhet är ledord. Juryn konstaterar att: ”Förslaget håller en mycket hög arkitektonisk nivå med klassiska stenstadsmaterial i modern och lekfull form. Förslaget erbjuder stora boendekvaliteter med flexibla och formbara lägenheter, där den inre variationen är läsbar i fasaderna. Med publika bottenvåningar och kreativa lösningar tillförs gatumiljön och stadsdelen stora kvaliteter”.

Oceanhamnen utgör den första etappen av H+ och har ett spektakulärt läge omgärdat av vatten.

– Det är ett riktigt framtidskvarter vi har ritat – ett kvarter som passar olika slags människor, konstellationer, arbetsformer och som främjar möten. Vi är glada att få vara med i ett av de största utvecklingsprojekten i Helsingborgs historia, säger Sven Gustafsson, ansvarig arkitekt på White i Malmö.

Whites förslag ”Oceanateljén” tar avstamp i vad Helsingborgs stad kallar de fem T:na: Talang, Teknologi, Tolerans och Tid men inte Tillrättalagt. Kvarteret blir mycket varierat i både lägenhetsstorlekar, upplåtelseformer och utformning. Hela entréplanet kan innehålla verksamheter eller en kombination av boende och verksamhet, så kallade bokaler.

Oceanateljén ska hålla passivhusstandard energimässigt och präglas av robusta, hållbara och närproducerade material. Fasadmaterial är i huvudsak tegel och betong. Vi vill få in grönska i kvarteret och föreslår även en pocket park som kan samutnyttjas av människor, växter och smådjur.

För mer information:
Sven Gustafsson, arkitekt, tel 040-660 93 24

H+ är det största stadsförnyelseprojektet någonsin i Helsingborg. Ett gammalt hamn- och industriområde stort som 120 fotbollsplaner utvecklas och länkas ihop med centrala Helsingborg. År 2035 ska här bo 10 000 personer. Oceanhamnen kommer att rymma fyra bostadskvarter med cirka 320 bostäder. Läs mer om

Ladda ner pressbild

Oceanateljén, Helsingborg (1691x1200)