White ökar sin omsättning och sänker sin klimatpåverkan

White arkitekter fortsatte att växa starkt även under 2016. Omsättningen ökade med 8 procent till 892 MSEK och under året fick White 147 nya medarbetare. Antalet anställda uppgår i dag till 916.

Rörelseresultatet för koncernen uppgår före och efter stiftelseavsättningar till 76,3 MSEK respektive 60,3 MSEK. Detta motsvarar en rörelsemarginal om 9 respektive 7 procent. Rörelseresultatet är också en ökning med 28 procent jämfört med 2015 (47 MSEK). White har under 2016 haft ett fortsatt stort fokus på vidareutveckling av både verksamhet och personalkompetens, av den omsättningen återinvesterades 10 procent i forskning och utveckling.

-Fjolåret präglades av en osäkerhet på ett politiskt plan, men övriga samhällets beslutsamhet för att ta tag i hållbarhetsfrågan resulterade i ett mycket bra 2016 för oss. Detta speglar det värdefulla jobb vi gör på White, och att förståelsen för arkitektens roll i den hållbara omställningen ökar, säger Monica von Schmalensee, vd.

Av Whites över 900 medarbetare är 122 även partners, och ytterligare 494 är aktieägare i företaget och får del av vinsten via aktieutdelning. De senaste två åren har White minskat koldioxidutsläppen per anställd med 62 procent, till exempel genom att bara köpa grön el och endast servera vegetarisk mat.

Bokslutet klubbades i Göteborg den 5 maj under den årliga Whitedagen, dit samtliga medarbetare från de 16 kontoren i Sverige, Norge, Danmark och Storbritannien är inbjudna. Temat för årets Whitedag var Kulturens kraft och rummets roll. På Esperantoplatsen satte artisten Navid Modiri upp en installation för att uppmuntra till nya platser för möten i den offentliga miljön.

 –När samhället genomgår snabba förändringar måste vi förstå och värna om hur kulturen formar vårt samhälle. White jobbar för mer inkludering och kultur har alltid varit en enande kraft i samhället. Kulturen är en förutsättning för en levande demokrati och det är också därför vi på White lägger ett stort fokus just där, säger Monica von Schmalensee.

Läs hela års- och hållbarhetsrapporten för 2016 på http://en.white.se/white2016/.

170504-white-wd-015