White nominerat till Planpriset

Södra Skanstull i Stockholm är ett av fyra nominerade projekt till Planpriset. De planer som är nominerade har enligt juryn haft lösningar på viktiga frågor som förtätning och kvalitet. Planen som White arkitekter har tagit fram med Stockholms stad knyter ihop östra och västra Skanstull men också Södermalm med den framväxande Söderstaden kring Slakthusområdet. Ett komplext område som har potential för en utveckling av 750 bostäder, kontor, hotell, kultur och idrott.

Målet med planen har varit att skapa en promenadvänlig, trygg och väl sammanlänkad stad och samtidigt en stad i samspel med naturen. Vi har föreslagit att göra Skansbron till stadsgata och öppna ett nytt öst-västligt tvärstråk för gående och cyklar under broarna. Det har också varit viktigt att ta vara på de kvaliteter som redan finns idag i form att det rika föreningslivet med odlings- båt- och idrottsverksamheter, kultur- och klubbliv.

– För att få fram ett så bra förslag som möjligt har vi fört en dialog med verksamma och medborgare i området. Boende i området, inte minst barnen, har tillfrågats om hur de använder platsen idag. Det har varit ett omfattande och väldigt givande arbete, och det känns hedrande att vi nu är nominerade till priset, säger Krister Lindstedt, ansvarig arkitekt.

Bland utmaningarna för området finns att hantera buller och partiklar från trafiken. Men samtidigt förbättras tillgängligheten till grönskan, idrott och Årstaviken när ”livet under broarna” ökar. Det ges också fler möjligheter till mer tillfällig arkitektur i detta landskap under brolandskapet.

Sodra Skanstull_01_w