White i Oslo och London

Ökande internationell efterfrågan leder till att White nu startar projektkontor i både London och Oslo.

– Våra utländska kunder vill ha oss på plats, förklarar vd Monica von Schmalensee. Vi fortsätter vår strategi att etablera oss på den internationella marknaden. Ett trumfkort är vår dokumenterade särställning inom miljö och hållbarhet, men även vårt sätt att driva en process i dialog med samtliga intressenter, från byggherren till brukaren. Det är en effektiv modell som uppfattas som närmast revolutionerande i t.ex. England.

White har ända sedan starten i början av 1950-talet haft ett globalt perspektiv, med många utlandsuppdrag genom årens lopp. Under det senaste decenniet har den internationella efterfrågan ökat markant på Whites tjänster inom högkvalitativ arkitektur och stadsbyggnad.

Storbritannien och Norge är två marknader där White vunnit stora uppdrag i konkurrens med flera av världens ledande arkitektföretag. Förenklat handlar det i Norge om skolor och bostäder, och i Storbritannien om stadsförnyelse i större skala.

Framgång föder framgång. Varje projekt vi genomfört i Norge och UK har resulterat i nya uppdrag. I London är adressen välkända The Building Centre, som inrymmer en mängd företag och verksamheter med arkitektur och stadsbyggnad som gemensam nämnare. Här sitter White vägg i vägg med UK Green Building Council. Ansvarig för den brittiska marknaden är Keith Boxer, brittisk arkitekt och mångårig konsult för White.

I Oslo etablerar sig White i något av ett kreativt drivhus på Møllergata, där White samsas med Ghillardi+Hellsten arkitekter, Florian Kosh och andra kreativa kollegor.

– En inspirerande miljö mitt i centrum som passar oss perfekt, säger Johan Lundin, kontorschef i Göteborg med ansvar för etableringen i Norge.

För information:
Monica von Schmalensee, tel 08-4022584
Keith Boxer, tel +44 16 25 59 02 60
Johan Lundin, tel 031-60 86 94