White första arkitektkontor att ansluta sig till FN Global Compact

White har som första svenska arkitektkontor anslutit sig till FN:s program Global Compact. Det innebär att vi ställer oss bakom 10 principer om mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption.

– Vi vill vara en ledande aktör i samhällsutvecklingen, och hållbarhet är sedan länge en självklar del av vår affär. Att gå med i Global Compact är ett naturligt steg att ta för att tydliggöra vårt ansvarstagande, säger Anna Graaf, hållbarhetschef på White.

Med utgångspunkt i Global Compact har White också tagit fram en affärskod för hållbart företagande. Den konkretiserar Whites förhållningssätt och hur man arbetar praktiskt i vardagen och i sina uppdrag med dessa frågor. En fråga som kom i fokus var hur man kan säkerställa att de byggmaterial som föreskrivs är tillverkade på ett socialt hållbart sätt. Det saknas idag tillräckligt bra information om detta och man lyfte därför frågan till Byggvarubedömningen (där White är medlemmar). Där fick man snabbt gehör och nu pågår arbete med att konkretisera sociala krav för byggmaterial.

– Med affärskoden vill vi tydligt visa att hållbarhet, samhällsengagemang och ansvarstagande är en viktig del i vår företagskultur och att den ska sporra både medarbetare, kunder och samarbetspartners att verka för ett hållbart samhälle, säger Anna Graaf.

FN Global Compact baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen och FN:s konvention mot korruption. Whites danska kontor, White arkitekter A/S, har varit medlem i FN Global Compact sedan 2009.

Ladda ner: Whites affärskod för hållbart företagande (pdf)

Kontakt
Anna Graaf, hållbarhetschef, White: 031-60 86 28

Pressbild på Anna Graaf