White får Malmös stadsbyggnadspris 2014 i klassen bostäder

Ett av Malmös nya landmärken, Slussplan, tilldelas Malmös stadsbyggnadspris 2014 i klassen bostäder. Det tolv våningar höga bostadshuset har gett den tidigare oglamorösa knutpunkten ett helt nytt liv. Priset delades ut på Stadsbyggandets dag, 22 augusti i Malmö kommunhus.

Juryns motivering: ”Slussplan är ett exempel på en klassisk solitär i stadslandskapet…Framför allt är Slussplan ett fint exempel på hur i sammanhanget små, till synes svårutnyttjade ytor i den centrala staden, kan återanvändas till gagn för många…Slussplan är gestaltat med omsorg och känsla för både funktion, material och platsens förutsättningar”. Se hela utlåtandet här.

Slussplan har sedan länge varit ett övergivet busstorg med mycket biltrafik intill det stora spårområdet. Uppgiften bestod nu i att skapa 100 nya bostäder, och förutsättningarna med det lite stökiga läget gav många utmaningar.

– Vi ritade en byggnad i tolv våningar för att forma ett skulpturalt landmärke med de bästa boendekvalitéerna samtidigt som vi skapade möjlighet till att anlägga en ny park, säger Sven Gustafsson, ansvarig arkitekt på White.

Totalt rymmer Slussplan 107 lägenheter på mellan 39 och 150 kvadratmeter, både bostads- och hyresrätter. Här finns en inre entrégård, indragna balkonger och ett två våningar högt terrassrum med utsikt över stadens alla spännande delar.

– I det allt livligare området ville vi samtidigt skapa en harmonisk och trygg boendemiljö ihop med möjligheter till verksamheter i bottenvåningar. Vi valde hållbara material med tegel och trä som karaktärsmaterial och strävade efter en utformning som fungerar i närmiljön men också på avstånd, säger Maud Karlström, arkitekt på White.

Stadsbyggnadspriset i Malmö delas ut årligen för att uppmärksamma nybyggnationer och förbättringar av Malmös stadsmiljö.

White har tidigare fått priset för kontorshuset Kv Scylla vid Hjälmarekajen, om- och tillbyggnaden av Malmö konsthall samt bostadsområdet Husie gård.

Pressbilder på Slussplan.

För mer information:
Sven Gustafsson, ansvarig arkitekt på White
040-660 93 24

Maud Karlström, arkitekt på White
040-660 93 23