White och Vivere bygger hälsovänliga trähus i Riddersvik

Vivere Fastigheter har tilldelats en markanvisning i det gamla trädskoleområdet i Riddersvik, Hässelby, efter att ha vunnit en markanvisningstävling. Det vinnande bidraget har tagits fram tillsammans med White arkitekter och bidrar till en aktiv och hållbar livsstil som ska inspirera till resurssmarthet.

Det gamla trädskoleområdet ska få drygt 400 bostäder i en modern version av trädgårdsstaden. Fokus i markanvisningstävlingen har varit utformning, arkitektur, gestaltning och energihushållning. Trädgårdsstaden som koncept, där livet intill naturen är det centrala, har varit den inspirerande utgångspunkten i Vivere och Whites förslag.

– Vi är väldigt glada över att tillsammans med White få vara med och bidra till trädgårdsstaden med våra hälsovänliga hus helt i massivträ. Husen kommer ha stort fokus på energieffektiva lösningar och en hälsosam inomhusmiljö, säger Ronnie Kilman, VD på Vivere Fastigheter.

Det vinnande förslaget utgörs av fyra olika byggnadskaraktärer som innehåller relevanta typologier för området med mangårdsbyggnaden, flygeln, ladan och grindstugan. Valet av trä återkopplar till platsen och till de många historiska byggnaderna kring Riddersviks gård. De flesta bostäderna har också en nyttoträdgård med odlingar och fruktträd. Det blir ett bostadsområde med låg bebyggelse och mycket grönska där gränsen mellan ute och inne suddats ut, oavsett om du bor i ett flerbostadshus eller i ett radhus.

– Vi ser fram emot att tillsammans med Vivere utveckla moderna, hållbara och sunda bostäder i massivträ. Det är extra roligt att vinna just den här markanvisningen då bedömningen inte gjordes på pris utan på arkitektur och gestaltning, säger Fredrik Fernek, ansvarig arkitekt på White.

– Riddersvik är ett väldigt spännande nytt stadsutvecklingsområde och kommer bidra till stadens höga ambitioner för bostadsbyggandet. Den genomförda markanvisningstävlingen är ett bra exempel på hur stadens nya markanvisningspolicy kan användas, säger Jan Valeskog (S), ordförande i Exploateringsnämnden.

För mer information:
Ronnie Kilman, VD Vivere Fastigheter AB, tel 0708 -12 22 11
Fredrik Fernek, ansvarig arkitekt, White arkitekter AB, tel 08 – 402 26 71

__
Vivere Fastigheter har ett långsiktigt perspektiv för nyproduktion, ägande och förvaltande av fastigheter. Vårt mål är att bygga och förvalta trygga och attraktiva bostäder, kontor och samhällsfastigheter där hälsa och miljö står i fokus. 

White är ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor och det tredje största i Europa. Vi tror på arkitektur som berör människor och som stödjer hållbara livsmönster. Vi är över 900 medarbetare på 16 kontor i Sverige, Danmark, Norge och England.

Högupplösta bilder: http://www.white.se/press-images/

Riddersvik_White_Vivere_vylokalgata Riddersvik_White_Vivere_vylägenhet