Vinnande förslag för Forumtorget

Genom att förvandla en av Uppsalas mer identitetslösa platser till ett dynamiskt vardagsrum knep White segern i arkitekttävlingen om hur Forumtorget ska ges en ny utformning. I det vinnande förslagets centrum står en orange supersoffa som bjuder in till möten och avkoppling mitt i shoppingstadens hjärta.

Uppsala centrum uppgraderas löpande för att behålla sin dragningskraft. Det håller på att utvecklas ett pärlband av uttrycksfulla platser och gator med egen karaktär i centrum. I tävlingen om Forumtorget och angränsande Smedsgränd hade fyra team valts ut och White vann med förslaget ”SOfFtA”.

Som framgår av namnet är det ett förslag med stor lekfullhet, och som samtidigt gör det efterfrågade jobbet att knyta samman och stärka platsens identitet – inte minst gentemot bjässen i form av nya ansiktslyfta Åhlénsvaruhuset med sin kraftfulla fasad. Eller med tävlingsjuryns egna ord:

”Ett robust och väl fungerande förslag med en klar idé som bedöms passa in i ett allt självsäkrare Uppsala där historisk skönhet och kulturarv lever i harmoni med en ny tid. Forumtorget blir både ett torg att röra sig över och en ny attraktiv mötesplats för alla.”

– Visionen är att framtidens Forumtorget är en av Uppsalas mest attraktiva mötesplatser. Vi har sett det som en ny självklar mötesplats i stan, säger Gustav Jarlöv, ansvarig arkitekt för förslaget som bygger på tre starka formelement; ett sobert golv, en kraftfull soffa och en generös platå.

På torget kan man strunta i shopping, vila från shopping eller samla kraft för mer shopping. Golvet, soffan och platån bildar brickor i detta torgplatsens mest grundläggande spel – det som handlar om att se och synas. De kan alla användas för såväl spontana uppträdanden som mer ordnade möten – politiska tal, dansuppvisningar, manifestationer. Men de fungerar också som pauser och åskådarplatser.

• Soffan erbjuder en variation av sittplatser i växlande höjd och form. Soffan kan varieras i uttryck över året både med ljusskiftningar och med växtinslag. Den ger möjlighet till ett flexibelt användande för olika ändamål och behov.
• Platån är både en skulptur, en sittplats och en plats för lek. Den innehåller även ett integrerat vattenspel, som är ett positivt och mjukt inslag i denna stadsmiljö.
• Golvet är en markbeläggning som faller väl in i den omgivande stadens golv, ändå med stark egen identitet.
– Soffan är nog den komponent som mest kommer att låta talas om sig, tror Gustav Jarlöv. Rent konstruktionsmässigt kan den bli i princip hur lång som helst. Det ska bli väldigt spännande att få vara med och utveckla detta lågt liggande landmärke i Uppsala.

För mer information:

Gustav Jarlöv
018-18 38 16

För bilder: Se ”ladda ner”. Vänligen ange illustration: White