Starkt år med god tillväxt och många nya medarbetare

2015 blev ännu ett framgångsår för White arkitekter. Omsättningen ökade med drygt 9 procent till 824 MSEK. Samtidigt anställdes 140 nya medarbetare.

Bland de nyanställda finns exempelvis etnolog, hållbarhetsassistent, internationell affärsutvecklare och engelsk copywriter – allt för att bredda kompetensbasen ytterligare.

– Vi växer bokstavligen så det knakar. Nu är vi snart 900 personer som fortsätter vinna prestigefyllda uppdrag och branschpriser både här hemma och internationellt, säger VD Monica von Schmalensee. White är idag Europas tredje största arkitektföretag med 16 kontor i Sverige, Danmark, Norge och England. Bolaget är medarbetarägt och har 509 aktieägare varav 116 partner. Under 2015 växte personalstyrkan med totalt 71 personer (140 nyanställda minus 69 som slutat) till 805 medarbetare. Bara sedan årsskiftet har ytterligare 40 nya medarbetare tillkommit. Att tävla är och förblir en vinnande strategi. I hårdnande global konkurrens har White vunnit mer än var tredje tävling eller parallellt uppdrag.

Rörelseresultatet för koncernen uppgår före och efter stiftelseavsättningar till 58,6 mkr respektive 42,6 mkr. Detta motsvarar en rörelsemarginal om 7 respektive 5 procent. Koncernens soliditet var 42,4 procent och likviditeten god med en kassalikviditet på 188 procent.

Bokslutet klubbas formellt i Malmö den 22 april under de årliga Whitedagarna dit samtliga medarbetare är inbjudna – en tradition som är allt annat än traditionell. Under de senaste åren har man t.ex. cyklat i karavan genom Göteborg, tränat dramaturgi i Trollywood och ätit festmiddag på fristaden Christiania i Köpenhamn.

Målet med Whitedagarna är att ge inspiration utöver det vanliga. För VD Monica von Schmalensee är det en självklar investering. En enkät gjord av Sveriges Arkitekter visar att Sveriges arkitektstudenter rankar White som den bästa arbetsgivaren.

Årets upplaga av Whitedagarna äger rum på Slagthuset i Malmö. Dagsprogrammet rymmer ett antal högintressanta föreläsare. På gästlistan finns internationella profiler som t.ex. David van der Leer från Van Alen Institute i New York, amerikanske urbanstrategen Scott Burnham, brittiska arkitektkollektivet Assemble och Magnus Thure Nilsson, VD för medieklustret Media Evolution i Malmö som för övrigt är ledamot i Whites styrelse sedan 2015.

Kvällen kulminerar med en konsert med Bob Hund, som även livestreamar den unika spelningen på sin egen hemsida.

För mer information:
Monica von Schmalensee, VD White, tel 08-402 25 84
Carl Bäckstrand, vice VD, tel 08-51836552