Så kan ekosmarta fickparker lyfta Stockholms innerstad – året runt

I takt med att Stockholm växer och blir allt tätare måste vi tänka nytt för att fläta in grönområden som möter invånarnas och stadens behov. White har tagit fram en pocket park som förutom att vara en grön oas också innehåller ett helt smörgåsbord av ekosystemtjänster.

Två arkitekter på White har utvecklat en park i miniformat som inte bara är härlig att vistas i. Här produceras också en rad ekosystemtjänster som staden och människan är beroende av eftersom de exempelvis renar luft och vatten, minskar buller och får oss att må bättre.

– Stadsgrönskan är inte bara ett dekorativt tillägg, den är också en fundamental del av stadens infrastruktur. Vi vill visa hur en bortglömd plats kan optimeras till en fickpark där många funktioner kan överlappa varandra och därmed samutnyttjas av människor, djur och växter. På 13x15m rymmer den här parken bland annat växtväggar, bikupor, fröbytarbyrå, dagvattendamm och belysningsstolpar klädda med fågelholkar, säger Erik Kiltorp, landskapsarkitekt på White.

Fickparker eller pocket parks finns redan i flera av världens storstäder. De skapas ofta på lediga byggtomter och i andra luckor i stadsbebyggelsen, och har stor betydelse för kvaliteten på stadslivet där. Whites förslag skiljer sig från de traditionella parkerna just för att det integrerar ekosystemtjänster på ett unikt sätt.

– Ytterligare en positiv effekt är att de här parkerna kan bli inspirerande samlingspunkter som ger besökaren kunskaper om de ekosystemtjänster som naturen bidrar helt gratis med. Vår förhoppning är att besökarna tar med sig idéerna hem till sin balkong, trädgård eller bostadsgård, använder dem och sprider kunskapen vidare, säger Kristina Philipson, arkitekt på White.
Även under vinterhalvåret kan det här parkkonceptet bli en förlängning av stockholmarnas vardagsrum.

– Här finns boplatser för några av stadens minsta vänner, bina och fåglarna, i direkt närhet till stadens utbud och där människor vistas dagligen. Genom gynnsamt mikroklimat, rikt växt- och djurliv samt återkommande evenemang kan fickparker utöka stockholmarnas parksäsong och bli självklara mötesplatser året runt, säger Erik Kiltorp.

Stockholm är idag en grön stad – faktiskt nummer två på listan över gröna städer i Europa (Green City Index, 2009). Men Stockholm blir också en allt tätare stad, och en tät stad med många invånare ger ett högt tryck på de befintliga grönytorna. Smarta och multifunktionella miniparker som sprängs in stadslandskapet kan höja livskvaliteten i täta stadsdelar och fungera som ett komplement till de större stadsdelsparkerna.

Högupplöst pressbild finns här.

Kontakta oss gärna för mer information:

Kristina Philipson, 08-556 023 31
Erik Kiltorp, 08-587 121 26