Pigg 60-åring firar med goda framtidsutsikter

Nu på lördag 7 maj firar White arkitekter sitt 60-årsjubileum på egenritade Stockholm Waterfront. Nära 1 000 gäster – medarbetare med respektive – fyller både kongresshallen och det stora hotellet.– Det blir en heldag med både allvar och fest, säger Monica von Schmalensee, VD för Skandinaviens största arkitektföretag som förutom jubileet kan fira stora affärsmässiga framgångar.

Medarbetarägda White föddes 1951 och fick ett snabbt genombrott i det framväxande folkhemmet. Idag är man Skandinaviens största arkitektföretag med verksamhet som spänner från stora infrastrukturprojekt till produktdesign.

– Vi firar sex decennier som samhällsbyggare men blicken är riktad mer framåt än bakåt, säger Monica von Schmalensee. Det är viktigt att samla alla medarbetare varje år, både för sammanhållningen och för att diskutera företagets och branschens utveckling. Att få träffas i en byggnad som vi själva skapat känns givetvis extra stort.

Monica har fått en bra start på sitt första år som VD när bokslutet för 2010 presenteras på lördagens ägarstämma. Den starka efterfrågan i Sverige (orderingången ökade med 39 %) vägde upp resultatet i Danmark, där sviterna av den tunga lågkonjunkturen ledde till minskad orderingång. Det samlade rörelseresultatet minskade till 23,8 MSEK, men det beror på medvetna satsningar i kunskapsutveckling och IT – men även i en kraftig personaltillväxt.

Under 2010 har White expanderat kraftigt och nyanställt mer än någonsin. Nära 70 medarbetare har tillkommit under året. Totalt är det snart 600 personer på de tio kontoren. Och allt pekar på att den expansionstakten fortsätter.

– Orderingången fortsätter på en hög nivå och jag tror att konjunkturen blir långvarigt hög. Vi är väldigt framgångsrika i tävlingar mot internationellt motstånd, och under första kvartalet 2011 har vi fått flera bevis på att förra årets satsningar på vårdsektorn och hållbar stadsbyggnad bär frukt.

Vi befinner oss i en dynamisk tid med stora utmaningar och White är väl rustat att ta sig an dessa.

För mer information:

Monica von Schmalensee, vd
08-402 25 84