Press

Årets samhällsbyggare 2016: Monica von Schmalensee

13 oktober, 2016

På Samhällsbyggnadsdagarna utsågs Monica von Schmalensee, vd på White, till ”Årets samhällsbyggare 2016”.

Monica fick priset för att hon ”genom sitt starka engagemang i arkitektur, stadsutveckling och hållbarhet, bidragit till att skapa nya lösningar för att bygga vackra, täta och hållbara städer”. Priset Årets Samhällsbyggare har delats ut sedan 2013 i samband med seminariekonferensen Samhällsbyggnadsdagarna.

Hur känns det att vara Årets Samhällsbyggare?
– Det känns fantastiskt att få ta emot ett pris som det här och dessutom i vår bransch där många personer bidrar för att öka kunskapen och engagemanget om hållbarhetsfrågorna inom samhällsbyggandet.

Varför tror du att just du fick priset?
– White Arkitekter har varit väldigt aktiva inom hållbarhetsfrågorna där alla medarbetare bidrar med sitt kunnande för hållbara lösningar. Genom vår storlek som tredje största arkitektkontor i Europa kan vi vara med och påverka. Jag är väldigt engagerad i frågorna om hur vi ska möta morgondagen och nu ser jag mig också som en svensk ambassadör när vi exporterar vårt kunnande till resten av världen.

Hur utmärker sig White som samhällsbyggare?
– Vi sätter kvalitet framför kvantitet. Våra roller som arkitekter och stadsbyggare handlar om att tänka långsiktigt och hållbart. Vi arbetar interdisciplinärt, vilket betyder att vi jobbar i team med flera specialistkunskaper. Vi är också initiativtagare till forskning, samarbete och utbildning för att bidra med utveckling till våra kunder och oss själva.

Monica von Schmalensee
Foto: Rickard Kilström

 

Av: Ann Nilsson

Publicerad: 13 oktober, 2016

Läs hela

White vinner “Nordic Built” med hållbarhetsprojekt på Färöarna

16 juni, 2016

Idag utsågs White som en av vinnarna i tävlingen Nordic Built Cities, där de nordiska länderna tävlar i kreativt byggande för framtiden.

Det vinnande förslaget omfattar ringformade trevåningshus med 100 energieffektiva lägenheter med dramatisk utsikt över fjorder och hav på Färöarna. Byggmaterialet är trä med lokal fårull som isolering.

The Eyes of Runavik

Projektet kallas The Eyes of Runavik och segrade i kategorin ”Vertical challenge”, som tillkännagavs på Nordic Builts möte i Helsingfors idag. Nordic Built är en organisation som verkar för innovativt, hållbart byggande i de nordiska länderna. Tävlingsjuryn anser att Whites förslag har ett ”kreativt, nytt tänkande i relation till det traditionella byggandet i Runavik”.

Den branta terrängen med utsikten över fjordar och öar, de starka vindarna och geotermisk värme har både inspirerat och utmanat. Traditionellt bygger man i sten på Färöarna. Det motverkar den branta sluttningen och förhindrar vattnet från bergen. Whites förslag har utvecklat byggtekniken och skapat den naturliga formen med ett minimum av sprängning och schaktning.

– Att skapa en skyddad miljö på en så brant plats och i så karga väderförhållanden såg vi som både en utmaning och en fördel i processen, säger Morten Vedelsbøl, ansvarig arkitekt på Whites kontor i Köpenhamn. Vinden är ständigt närvarande på Färöarna. Här skapar vi möjligheter med de slutna gårdarna att träffas på en lugnare plats.

I förslaget ingår fem hus med 100 lägenheter. Varje hus är format som en ring – eller ett öga. Runtom finns ängsmark som används för bete. Platsen ger också möjligheter till att odla. Inne i ögat finns ett kultiverat mikroklimat, kallat ”bøur”. Det är också här som de boende kan träffas och umgås.

Rikard Nygren är hållbarhetsansvarig i projektet:
Trevåningshusen får en total yta på 17 500 kvadratmeter och byggs i trä med lokal fårull som isolering. Tillsammans med passivhusets energieffektivitet och förnybar energi skapas förutsättningar för ett boende helt utan klimatpåverkan.

Kontakt:
Morten Vedelsbøl, ansvarig arkitekt, tel +45 31101605
Rickard Nygren, hållbarhetsexpert, tel 08-4022529

Av: Ann Nilsson

Publicerad: 16 juni, 2016

Läs hela

White vann arkitekttävlingen om ett nytt kulturhus i Skellefteå

7 juni, 2016

2019 får Skellefteåborna ett nytt kulturhus. Det står klart efter att juryn utsett White arkitekter till vinnare i den allmänna arkitekttävlingen. Kulturhuset samlar stadens kultur i det som blir Nordens högsta träbyggnad.

Skellefteå Kulturhus

– Vi är otroligt stolta att vi får skapa ett nytt hem för konst, teater och litteratur i Skellefteå. Huset rymmer fem olika verksamheter och det är när de möts som det uppstår magi. Det tar vi fasta på i vårt förslag ”Sida vid sida”, säger Oskar Norelius, ansvarig arkitekt på White.

Så här skriver juryn i sin motivering: ”Sida vid sida är ett elegant och tilltalande hus… där alla verksamheter får en tydlig identitet – sida vid sida – samtidigt som de utmanas till nya samarbeten… Huset blir i sitt uttryck stilrent och enkelt att underhålla, samtidigt som det … utstrålar ett slags ”kulturverkstad”. Huset blir en mötesplats och en förebild – en plats för skaparkraft och för att producera kultur, mitt i staden.”

White vann tävlingen i internationell konkurrens. Sammanlagt 55 förslag från hela världen hade skickats in till arkitekttävlingen om ett framtida kulturhus i Skellefteå.

Det nya kulturhuset samlar Västerbottensteatern, MAN – Museum Anna Nordlander, Skellefteå konsthall och Stadsbiblioteket. Dessutom rymmer byggnaden ett nytt hotell. Huset är byggt för ständig förvandling med möjligheter att sätta upp fantastiska föreställningar eller arrangera stora kongresser.

– Vi vill att du ska gå till Kulturhuset, inte bara för att se en föreställning, utan även för att uppleva arbetet bakom scenerna. Från gatan kan besökarna se allt ifrån hängningen av en ny utställning i Skellefteå Konsthall till skapandet av stora färgstarka scendekorer i Västerbottenteaterns verkstäder, säger Robert Schmitz, ansvarig arkitekt på White.

Kulturhuset blir ett landmärke i staden med milsvid utsikt från den översta våningen. Genom att placera scenerna i mitten och öppna verksamheterna mot staden, får Skellefteås centrala gator nytt liv, ända ner till Skellefteälven där Kulturhuset får en satellit i form av en Älvscen på vattnet.

Kulturhuset får så kallade gröna tak med ett jordlager och ängsväxter. De bidrar till såväl biologisk mångfald som till förbättrad isolering. Delar av kulturhusets taklandskap är öppet för besökarna så att de kan njuta av naturen i stadsmiljön.

– Ett kulturhus i Skellefteå ska självklart byggas i trä. Det knyter an till en tradition med träbebyggelse i stadens centrum. Här finns också en lokal träindustri som vi kan samarbeta med för att skapa ett vackert kulturhus som åldras med värdighet, säger Oskar Norelius, ansvarig arkitekt på White.

Största delen av stommen och fasaderna görs i trä vilket minskar byggnadens miljöpåverkan under dess livscykel. För träkonstruktionen samarbetar White med den ledande konstruktören Florian Kosche. Huset är anpassat för att klara variationerna i klimatet mellan sommar och vinter, för att säkerställa en effektiv energianvändning.

Klicka här för att ladda ner högupplösta pressbilder (Bild: White arkitekter):

Presskontakt:
Robert Schmitz, ansvarig arkitekt på White
0703-74 26 52
es.et1498312950ihw@z1498312950timhc1498312950s.tre1498312950bor1498312950

Oskar Norelius, ansvarig arkitekt på White
072-158 30 12
es.et1498312950ihw@s1498312950uiler1498312950on.ra1498312950kso1498312950

Om White arkitekter:
White arkitekter har stor erfarenhet av att rita byggander för kultur. 2014 fick White Kasper Salin-priset, Sverige främsta utmärkelse inom arkitektur, för kulturhuset Väven i Umeå. Arkitektkontoret har ritat Cirkus nya scen på Djurgården i Stockholm och ansvarade för ombyggnaden av konserthuset i Örebro, som är hem för Svenska Kammarorkestern. White är även husarkitekt för Operan samt Nationalmuseum i Stockholm. White är ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor med över 850 medarbetare i Sverige, Norge, Danmark och England www.white.se

Om Florian Kosche:
Dipl.-Ing. Florian Kosche AS är ett ingenjörsföretag baserat i Oslo, som är specialiserat på avancerade konstruktioner. Företaget arbetar i nära samarbete med arkitekter för att utveckla olika projekt. Florian Kosche har arbetat med den nya hoppbacken i Holmenkollen och är involverade i bygget av det nya Munch-museet utanför Oslo och ombyggnaden av Grand Hotel i Stockholm. http://www.difk.no/

Av: Ann Nilsson

Publicerad: 7 juni, 2016

Läs hela

Första delen av framtidens sjukhus öppnar för inflytt

2 juni, 2016

Den 2 juni tar Stockholms läns landsting över nyckeln till första sjukhusdelen av Nya Karolinska Solna. Därmed har starten gått för inflyttning i de nya lokalerna. De första patienterna tas emot under hösten 2016. Nya Karolinska Solna är Skanskas största enskilda byggprojekt genom tiderna.

White Tengbom Team utvecklade gestaltningsprinciperna som står bakom arkitekturen. För att driva det största sjukhusprojektet någonsin i Sverige teamade Tengbom och White ihop sig och blev White Tengbom Team.

– Det har varit en fantastiskt spännande och utmanande uppgift att rita Sveriges största sjukhusprojekt någonsin. Ett projekt där målet var att vården kopplas ihop tätt med forskning och utbildning, att sjukhuset ska vara en naturlig del av staden och att vårdmiljöer skapas med patienten i fokus. Idag känner vi oss stolta över slutresultatet, säger Per-Mats Nilsson, vd på White Tengbom Team.

NKS-projektet resulterar i ett av det mest hållbara universitetssjukhusen i världen och har byggts med människan i centrum. Sjukhuset har bara enkelrum för patienter och stor omsorg har tagits till hur anställda och besökare även ska uppleva miljön, allt från entréhall till operationssalar.

–  Vi har ritat attraktiva mänskliga miljöer med höga arkitektoniska värden som har en positiv inverkan på patienterna. Det har bland annat resulterat i patientrum med generösa fönsterytor som ger optimalt dagsljusflöde, plats för anhöriga samt eget hygienrum för att minimera smittspridning, säger Johanna Frelin, vd på Tengbom.

Ett tydligt mål har också varit att knyta samman vården med utbildning och forskning som finns inom samma område. En ökad samverkan inom områdena ska bidra till att nya forskningsresultat snabbare omsätts i nya behandlingsmetoder för patienten.

–  NKS är ett unikt projekt vad gäller integrationen med omgivande stadsmiljö, där både vården och forskningen stärks och tar Karolinska Universitetssjukhuset in i framtiden, säger Monica von Schmalensee, vd på White.

Interiört har material, kulör och konst utgjort redskap för att skapa mänskliga och omsorgsfulla vårdmiljöer. Dagsljus och utblickar har utgjort en ledstjärna för logistik som främjar god orienterbarhet.

Stor vikt har också lagts vid gestaltningen av den yttre miljön. Det så kallade ”Akademiska stråket” är sjukhusets ”gröna lunga” som förbinder sjukhuset med Karolinska Institutets område.

I hela projektet har konsten en viktig roll, inte minst för välbefinnandet för patienter och andra som vistas i miljön. Inom NKS-projektet görs den hittills största enskilda konstsatsningen för offentlig miljö i Sverige.

 

För mer information:

Per-Mats Nilsson, arkitekt, vd White Tengbom Team, es.et1498312950ihw@n1498312950ossli1498312950n.sta1498312950m-rep1498312950, tel 08-402 25 67

Emelie Mannheimer, Marknads- och kommunikationschef Tengbom, es.mo1498312950bgnet1498312950@remi1498312950ehnna1498312950m.eil1498312950eme1498312950, 070-715 63 90

Monica von Schmalensee, vd White, es.et1498312950ihw@e1498312950esnel1498312950amhcs1498312950.nov.1498312950acino1498312950m1498312950, tel 08-4022584

 

Av: Ann Nilsson

Publicerad: 2 juni, 2016

Läs hela

Liselotte Hjorth ny styrelseordförande i White

19 maj, 2016

Ny ordförande för White arkitekters styrelse är Liselotte Hjorth, ekonom med lång erfarenhet inom finans och fastigheter i Sverige och internationellt. För närvarande är hon styrelseledamot i Kungsleden, East Capital Explorer och Hoist.

White är ett av de största arkitektföretagen i Europa och är involverade i många samhällsprojekt både Skandinavien och internationellt.

– Jag är stolt över att bli erbjuden uppdraget som styrelseordförande i White. Under de två år jag redan suttit i styrelsen har jag fått följa bolagets tillväxt och starka utveckling, med att skapa hållbar arkitektur som berör. Jag ser fram emot att få leda arbetet i styrelsen mot en fortsatt internationalisering, stärka arkitekturens roll och utnyttja vår starka finansiella ställning för forskning och innovation inom vårt område, säger Liselott Hjorth.

White är medarbetarägt med 117 partners och totalt cirka 900 medarbetare. Företaget har funnits sedan 1951 och omsatte förra året 824 Msek. I styrelsen ingår även Maria Wetterstrand, fd språkrör i Miljöpartiet och ordförande i regeringens miljömålsråd, Magnus Thure Nilsson, vd för Media Evolution i Malmö, Whites VD Monica von Schmalensee samt 5 partners och medarbetare.

För mer information:
Liselotte Hjorth, styrelseordförande White, tel +49 172 685 77 23
Monica von Schmalensee, vd White, tel 08-402 25 84

Högupplöst pressbild: http://www.white.se/press-images/

Publicerad: 19 maj, 2016

Läs hela

White på Venedigbiennalen

16 maj, 2016

”Urban equity” och stadsomvandlingen av Kiruna står i centrum för Whites deltagande på årets arkitekturbiennal i Venedig som öppnar den 28:e maj.

Dagen innan, den 27 maj kl 13, leder White ett seminarium med rubrik ”Honestly, Sweden, it´s time for equity”. Seminariet är initierat av White tillsammans med den nordiska paviljongen och baseras på tre olika samtal kring jämställdhet i staden:

  • ”Kiruna – Thinking in time”: Krister Lindstedt , White och Johanna Hurme 5468796 Architecture
  • ”Malmö – Urban equity in practice ” Åsa Bjerndell, White och Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör, Malmö
  • ” What is our contribution to a global society”: Monica von Schmalensee, vd på White och David van der Leer, Director, Van Alen Institute.

Samtalen modereras av Malin Zimm, omvärldsstrateg på White.

– Arkitekturen kan göra stor skillnad i frågor som rör jämställdhet, integration och rättvisa. Vi är stolta att leda dessa viktiga diskussioner på Biennalen säger Monica von Schmalensee, vd på White.

Årets biennal kureras av Alejandro Aravena och tema är ”Reporting from the Front”. Temat tar sig an frågan om hur arkitektur kan bidra till bättre livsmiljöer för människor runt hela världen. Utställningen i nordiska paviljongen kallas ”In Therapy – Nordic Countries face to face och innehåller 300 projekt som rör temat. På öppningsceremonin på den nordiska paviljongen deltar Alice Bah Kunhke, kultur- och demokratiminister.

White representeras av tio projekt på utställningen: Johanneberg Science Park (Göteborg), Bråtejordets skola (Norge), Strålbehandlingsbyggnad vid Skånes universitetssjukhus (Lund), Väven (Umeå), Tele2 Arena (Stockholm), Messingen (Upplands Väsby), naturum Kosterhavet (Sydkoster), Chameleon Cabin, naturum Vattenriket (Kristianstad) och Hasle Harbour Bath (Bornholm).

Utöver detta har White även valts ut av en jury att representera Sverige på “INpractice – the state of committed architecture in Europe där 40 olika länder finns representerade. White presenterar Kiruna, ett projekt som redan inspirerat många och fått stor publicitet runtom i världen. Krister Lindstedt som är ansvarig arkitekt leder samtalet och samtidigt kommer även en bok med samtliga bidrag att presenteras.

För mer information:
Monica von Schmalensee, vd White, tel 08-4022584
Malin Zimm, omvärldsanalytiker, White, tel 08-4022552

Publicerad: 16 maj, 2016

Läs hela

Starkt år med god tillväxt och många nya medarbetare

19 april, 2016

2015 blev ännu ett framgångsår för White arkitekter. Omsättningen ökade med drygt 9 procent till 824 MSEK. Samtidigt anställdes 140 nya medarbetare.

Bland de nyanställda finns exempelvis etnolog, hållbarhetsassistent, internationell affärsutvecklare och engelsk copywriter – allt för att bredda kompetensbasen ytterligare.

– Vi växer bokstavligen så det knakar. Nu är vi snart 900 personer som fortsätter vinna prestigefyllda uppdrag och branschpriser både här hemma och internationellt, säger VD Monica von Schmalensee. White är idag Europas tredje största arkitektföretag med 16 kontor i Sverige, Danmark, Norge och England. Bolaget är medarbetarägt och har 509 aktieägare varav 116 partner. Under 2015 växte personalstyrkan med totalt 71 personer (140 nyanställda minus 69 som slutat) till 805 medarbetare. Bara sedan årsskiftet har ytterligare 40 nya medarbetare tillkommit. Att tävla är och förblir en vinnande strategi. I hårdnande global konkurrens har White vunnit mer än var tredje tävling eller parallellt uppdrag.

Rörelseresultatet för koncernen uppgår före och efter stiftelseavsättningar till 58,6 mkr respektive 42,6 mkr. Detta motsvarar en rörelsemarginal om 7 respektive 5 procent. Koncernens soliditet var 42,4 procent och likviditeten god med en kassalikviditet på 188 procent.

Bokslutet klubbas formellt i Malmö den 22 april under de årliga Whitedagarna dit samtliga medarbetare är inbjudna – en tradition som är allt annat än traditionell. Under de senaste åren har man t.ex. cyklat i karavan genom Göteborg, tränat dramaturgi i Trollywood och ätit festmiddag på fristaden Christiania i Köpenhamn.

Målet med Whitedagarna är att ge inspiration utöver det vanliga. För VD Monica von Schmalensee är det en självklar investering. En enkät gjord av Sveriges Arkitekter visar att Sveriges arkitektstudenter rankar White som den bästa arbetsgivaren.

Årets upplaga av Whitedagarna äger rum på Slagthuset i Malmö. Dagsprogrammet rymmer ett antal högintressanta föreläsare. På gästlistan finns internationella profiler som t.ex. David van der Leer från Van Alen Institute i New York, amerikanske urbanstrategen Scott Burnham, brittiska arkitektkollektivet Assemble och Magnus Thure Nilsson, VD för medieklustret Media Evolution i Malmö som för övrigt är ledamot i Whites styrelse sedan 2015.

Kvällen kulminerar med en konsert med Bob Hund, som även livestreamar den unika spelningen på sin egen hemsida.

För mer information:
Monica von Schmalensee, VD White, tel 08-402 25 84
Carl Bäckstrand, vice VD, tel 08-51836552

Av: Ann Nilsson

Publicerad: 19 april, 2016

Läs hela

White vinner Glaspriset för Johanneberg Science Park

7 april, 2016

White arkitekter var den stora vinnaren när Glaspriset delades ut i Stockholm idag, då framtidsklustret Johanneberg Science Park i Göteborg belönades med branschens högsta utmärkelse.

– Vi är stolta över vinsten och glada över att byggherren lagt ribban så högt med projektet, säger Johan Lundin, chef för White i Göteborg som ligger bakom den vinnande arkitekturen.

Juryns motivering:

”Två sammanlänkade kontorshus (i grunden ganska vanliga med mörka kärnor för kommunikation, service och teknik omgivna av ljusa öppna kontorsytor) är Samhällsbyggnadssektorns nya mötesplats på Chalmers Tekniska Högskola. Det enkla grundkonceptet har utvecklats till en fantastisk glasbyggnad som med stor precision och konstnärlighet på olika sätt utnyttjar glasets tekniska, funktionella och estetiska egenskaper. De böljande svarta och gyllene glasfasaderna binds samman i bryggor av spegelglas vilket skapar ett fyrverkeri av komplexa speglingar; en illusionskonst på högsta nivå.”

Förutom att erövra själva Glaspriset blev White även det mest nominerade kontoret i tävlingen, där bedömningen görs utifrån kriterierna arkitektur, funktion och innovation. Kontorets övriga nomineringar var Quality Hotel Globe respektive Skandiascenen vid Cirkus, bägge i Stockholm. Alla tre kännetecknas av glas i kreativ framkant.

Landmärket Johanneberg Science Park är en mötesplats som designats av White för att stimulera samverkan och kreativt arbete. Kombinationen av arkitektur, teknik och hållbarhet i en nytänkande helhet manifesterar den nya fastighetens roll som dynamo för bygg- och samhällssektorn i Västsverige.

Mattias Lind på White i Göteborg är ansvarig arkitekt för Johanneberg Science Park, där den heltäckande glasfasaden åstadkommits genom noggrannt precisionsarbete i alla skeden från projektering till produktion och montage.

– Glaset är ett material med fantastiska egenskaper och nästan evig hållbarhet. Med dagens skickliga 3D-projektering och byggnadsteknik kan man nästan åstadkomma vad som helst med hjälp av glas. Johanneberg Science Park visar hur modern glashantering är ett hantverk för vår tid.

Teamet från White testade flera fasadlösningar innan man valde glas, som gav fasaden sitt blanka, nästan fuktiga uttryck. Mödosamt lades ett avancerat pussel där glas i alla upptänkliga former sattes samman med total passform.

– Jag är väldigt nöjd över att vi tillsammans med samarbetspartners Skanska och Metus har tillägnat oss nya kunskaper som bådar gott inför framtiden, säger Mattias Lind.

För mer information: Johan Lundin, tel 031-608694 och Mattias Lind, 031-60 86 51.

Av: Ann Nilsson

Publicerad: 7 april, 2016

Läs hela

Hjältarnas Hus blir nästan som hemma för svårt sjuka barn

3 mars, 2016

Barn som blir svårt sjuka har det jobbigt på många sätt. Förutom smärta och ovisshet är det tufft att tvingas lämna sitt hem och sin familj. I fem av landets sex sjukvårdsregioner finns anhörighus kopplade till de större barnklinikerna.

På fredag tas första spadtaget för Norrlands första motsvarighet, Hjältarnas Hus i Umeå. Här har White varit med och skapat en ombonad fristad från vita rockar och tuffa behandlingar.

Anna-Carin Dahlberg är chef för Whites kontor i Umeå och har lång erfarenhet av att arbete i sjukhusmiljöer. Hennes bakgrund på landstinget har kommit till stor nytta i arbetet med Hjältarnas Hus. Målet har varit att skapa ett hemlikt boende i läkande och rogivande miljö, där barnen och familjerna kan ha en så fungerande vardag som möjligt.

– Det viktigaste för oss är att huset verkligen ska hjälpa till att göra sjukhusvistelsen mindre ledsam, säger Anna-Carin. Rent arkitektoniskt är vi glada över greppet att koppla ihop den gamla befintliga grindvaktarstugan med en helt ny byggnation. Det blir ett jättefint möte mellan gammalt och nytt.

Den nya byggnaden ska innehålla rum för boende, matlagning och fritid. Det ska också vara möjligt att bygga ut med fler boenderum.

På Hjältarnas hus bedrivs ingen sjukvård. Här ska det friska stå i fokus. Barn, föräldrar och sjukhuspersonal har lämnat input till arkitekterna om vilka behov och önskemål som huset ska matcha. De boende ska kunna välja att vara i avskildhet, träffas i mindre grupp eller medverka i gemensamma aktiviteter som t.ex. musik, föredrag och andra sammankomster. Det ska också finnas ett flexibelt rum för både träning och lek, med allt från löpband och pingisbord till en mjuk matta att slappa på.

– Vi har strävat efter att helheten ska kännas varm och ombonad med naturliga material, behagliga färger och fin ljussättning i alla rum, säger Anna-Carin. Inomhusklimat, miljöomsorg och långsiktig hållbarhet har givetvis varit styrande i vårt arbete.

Hjältarnas Hus är placerat vid Norrlands universitetssjukhus (Nus) i Umeå, i vacker parkmiljö avskilt från sjukhuset men ändå nära berörda kliniker. Sjukhusparken erbjuder plats för lek och avkoppling och i närheten finns stora grönområden. I direkt anslutning till huset och rummen ska finnas balkonger och uteplatser där de boende kan sitta skyddat och avskilt.

De första spadtagen på fredag tas av barn och ungdomar med koppling till lekterapin vid Norrlands universitetssjukhus.

Västerbottens läns landsting bygger huset och hyr ut det till föreningen Hjältarnas Hus som ska driva verksamheten. Totalt blir det 15 rum i Hjältarnas Hus som beräknas stå klart i februari 2017.

För mer information: Anna-Carin Dahlberg, kontorschef White i Umeå, 090-704167

Läs mer om Hjältarnas Hus här.

Högupplösta pressbilder: http://www.white.se/press-images/

Hjältarnas hus, Umeå

Hjältarnas hus, Umeå

 

Av: Ann Nilsson

Publicerad: 3 mars, 2016

Läs hela

Sveriges hetaste kallbadhus får första priset

4 februari, 2016

Nybyggda kallbadhuset i Karlshamn blev den första vinnaren av kommunens nyinstiftade stadsbyggnadspris som delas ut den 4 mars.

– Jag har en stark känsla av att badhuset i Karlshamn kommer att få efterföljare i fler svenska städer, säger arkitekten Sven Gustafsson på White i Malmö.

I spakulturens spår gör de klassiska badhusen comeback, inte minst som avslappnande mötesplats. Det nya kallbadhuset i Karlshamn är ett prima exempel på förnyelsen av en tradition med historiska anor. Staden har tidigare haft flera kallbadhus men inget av dem finns kvar idag.

Den lokala föreningen Kallbadhusets vänner gav White i uppdrag att rita det nya badet, som är öppet och tillgängligt för alla. Resultatet blev en byggnad som smälter in i landskapet och samtidigt sticker ut med sin signifikanta form. Tillsammans med det intilliggande Väggabadet bildas ett unikt område med inomhusbad, utomhusbad och kallbad. Och läget är det allra bästa, med storslagen utsikt över Hanöbukten.

Badhuset är helt i trä och rymmer två omklädningsrum, två bastur och en samlingslokal.

– Jag visste sedan tidigare att badhuset uppskattas av de boende i stan, och detta officiella erkännande känns givetvis väldigt roligt, säger Sven Gustafsson.

Beslutet att utse kallbadhuset till pristagare togs av kommunstyrelsen, efter rekommendation av tävlingsjuryn som bland annat anser att den byggda miljön i Karlshamn fått ett spännande tillskott som sätter staden på kartan.

Ur motiveringen: ”Byggnaden, som är ett utmärkt exempel på god skandinavisk arkitektur, speglar väl sin tid samtidigt som den knyter an till den lokala historien och bidrar till att återskapa en efterlängtad funktion som tidigare har funnits i området.”

För mer information:
Sven Gustafsson, ansvarig arkitekt, tel 040-6609324

Högupplöst pressbild
Foto: Jonas Gustafsson

 

Av: Ann Nilsson

Publicerad: 4 februari, 2016

Läs hela