Press

White vann arkitekttävlingen om Växjös nya stads- och stationshus

24 januari, 2017

Växjö får ett nytt vardagsrum mitt i staden 2019. Det står klart efter att White arkitekter vunnit arkitekttävlingen med förslaget ”Under ett tak”. Byggnaden skapar en ny siluett i staden och en ny mötesplats som kopplar samman stadens olika delar och kvaliteter. Ett hus med plats för alla: tonårstjejer och pensionärer, kommunens medarbetare och besökare.

En enig jury utsåg Whites förslag till vinnare i hård konkurrens med fyra andra bidrag. Juryn skriver i sin motivering: ”Förslaget redovisar en väl sammanhållen och karaktärsfull byggnad med ett starkt uttryck, en ny siluett och ett nytt signum för Växjö stad… Byggnaden har tre tydliga entréer som kopplar sig väl till stadens struktur. Elegant flätas dessa tre entréer interiört ihop i ”Växjös vardagsrum” ett vackert vertikalt rum med träkänsla som knyter ihop alla våningarna i byggnaden… Sammantaget är det vinnande förslaget en väl genomtänkt byggnad i alla delar som klarar att leva upp till Växjös krav och intentioner om en hållbar framtid.”

– Vi är oerhört stolta över att få skapa en byggnad för framtiden i ”Europas grönaste stad”. Vi har placerat vardagsrummet i centrum av både stadshus och station och vi har skapat en plats som förenar resenärer, stadshusbesökare och Växjöbor under ett och samma tak, säger Klara Frosterud, ansvarig arkitekt på White.

Stads- och stationshuset blir en 14 000 kvadratmeter stor byggnad av trä, en ny samlingspunkt mitt i staden. En mötesplats med turistbyrå, utställningsyta, väntsal, kaféer och butiker, mötesrum för olika tillfällen och en modern arbetsplats för kommunens medarbetare.

– Växjös identitet speglas i våra materialval; glas och trä, och i de smarta och hållbara tekniska lösningarna. Vårt mål har varit att skapa en byggnad i framkant av utvecklingen inom hållbart byggande och att uppnå den högsta svenska miljöklassen. I det här projektet står människorna i centrum och byggnaden blir socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar över tid, säger Klara Frosterud.

Den lutande fasaden minskar husets fasadyta och ger lägre energianvändning under hela husets livslängd. Konstruktionen är optimerad för att minimera materialbehov och spill, vilket leder till minskad miljöbelastning och en snabbare byggprocess. För träkonstruktionen samarbetar White med konstruktören Florian Kosche.

Förslaget innehåller även ett nytt torg, en ny park samt en ny bro med tak som kopplar ihop torget, stadshuset och museiparken. Norrut och utmed Norra Järnvägsgatan har byggnaden två våningar, en byggnadshöjd anpassad till gatans och stadens skala. Stationen och stadshuset länkas samman genom en bred trappa, utformad som en mötesplats där besökare kan sitta ner och uppleva staden. Husets olika funktioner är orienterade kring ”Växjös vardagsrum” vilket ger förutsättningar för naturliga möten mellan kommunens funktioner och medborgarna.

Presskontakt: Klara Frosterud, ansvarig arkitekt White, tel 070-374 95 96, es.et1502970351ihw@d1502970351urets1502970351orf.a1502970351ralk1502970351

Klicka här för att ladda ner högupplösta pressbilder.

Växjö stads- och stationshus
Entrén till Växjös nya stads- och stationshus från Stadshustorget. (Illustration: Tegmark)

Vaxjo_02_w
En ny bro över järnvägen kopplar ihop det nya stads- och stationshuset med museiparken. (Illustration: Tegmark)

Vaxjo_03
Växjös nya vardagsrum, ett vackert atrium som släpper in dagsljuset och kopplar ihop alla våningar i Växjös nya stads- och stationshus. (Illustration: Tegmark)

Vaxjo_04_w
Stadshustrappan som leder upp från stationen till stadshusets reception är också en mötesplats där besökare kan sitta ner och uppleva staden. (Illustration: White)

Av: Ann Nilsson

Publicerad: 24 januari, 2017

Läs hela

White och Vivere bygger hälsovänliga trähus i Riddersvik

20 oktober, 2016

Vivere Fastigheter har tilldelats en markanvisning i det gamla trädskoleområdet i Riddersvik, Hässelby, efter att ha vunnit en markanvisningstävling. Det vinnande bidraget har tagits fram tillsammans med White arkitekter och bidrar till en aktiv och hållbar livsstil som ska inspirera till resurssmarthet.

Det gamla trädskoleområdet ska få drygt 400 bostäder i en modern version av trädgårdsstaden. Fokus i markanvisningstävlingen har varit utformning, arkitektur, gestaltning och energihushållning. Trädgårdsstaden som koncept, där livet intill naturen är det centrala, har varit den inspirerande utgångspunkten i Vivere och Whites förslag.

– Vi är väldigt glada över att tillsammans med White få vara med och bidra till trädgårdsstaden med våra hälsovänliga hus helt i massivträ. Husen kommer ha stort fokus på energieffektiva lösningar och en hälsosam inomhusmiljö, säger Ronnie Kilman, VD på Vivere Fastigheter.

Det vinnande förslaget utgörs av fyra olika byggnadskaraktärer som innehåller relevanta typologier för området med mangårdsbyggnaden, flygeln, ladan och grindstugan. Valet av trä återkopplar till platsen och till de många historiska byggnaderna kring Riddersviks gård. De flesta bostäderna har också en nyttoträdgård med odlingar och fruktträd. Det blir ett bostadsområde med låg bebyggelse och mycket grönska där gränsen mellan ute och inne suddats ut, oavsett om du bor i ett flerbostadshus eller i ett radhus.

– Vi ser fram emot att tillsammans med Vivere utveckla moderna, hållbara och sunda bostäder i massivträ. Det är extra roligt att vinna just den här markanvisningen då bedömningen inte gjordes på pris utan på arkitektur och gestaltning, säger Fredrik Fernek, ansvarig arkitekt på White.

– Riddersvik är ett väldigt spännande nytt stadsutvecklingsområde och kommer bidra till stadens höga ambitioner för bostadsbyggandet. Den genomförda markanvisningstävlingen är ett bra exempel på hur stadens nya markanvisningspolicy kan användas, säger Jan Valeskog (S), ordförande i Exploateringsnämnden.

För mer information:
Ronnie Kilman, VD Vivere Fastigheter AB, tel 0708 -12 22 11
Fredrik Fernek, ansvarig arkitekt, White arkitekter AB, tel 08 – 402 26 71

__
Vivere Fastigheter har ett långsiktigt perspektiv för nyproduktion, ägande och förvaltande av fastigheter. Vårt mål är att bygga och förvalta trygga och attraktiva bostäder, kontor och samhällsfastigheter där hälsa och miljö står i fokus. 

White är ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor och det tredje största i Europa. Vi tror på arkitektur som berör människor och som stödjer hållbara livsmönster. Vi är över 900 medarbetare på 16 kontor i Sverige, Danmark, Norge och England.

Högupplösta bilder: http://www.white.se/press-images/

Av: Ann Nilsson

Publicerad: 20 oktober, 2016

Läs hela

Årets samhällsbyggare 2016: Monica von Schmalensee

13 oktober, 2016

På Samhällsbyggnadsdagarna utsågs Monica von Schmalensee, vd på White, till ”Årets samhällsbyggare 2016”.

Monica fick priset för att hon ”genom sitt starka engagemang i arkitektur, stadsutveckling och hållbarhet, bidragit till att skapa nya lösningar för att bygga vackra, täta och hållbara städer”. Priset Årets Samhällsbyggare har delats ut sedan 2013 i samband med seminariekonferensen Samhällsbyggnadsdagarna.

Hur känns det att vara Årets Samhällsbyggare?
– Det känns fantastiskt att få ta emot ett pris som det här och dessutom i vår bransch där många personer bidrar för att öka kunskapen och engagemanget om hållbarhetsfrågorna inom samhällsbyggandet.

Varför tror du att just du fick priset?
– White Arkitekter har varit väldigt aktiva inom hållbarhetsfrågorna där alla medarbetare bidrar med sitt kunnande för hållbara lösningar. Genom vår storlek som tredje största arkitektkontor i Europa kan vi vara med och påverka. Jag är väldigt engagerad i frågorna om hur vi ska möta morgondagen och nu ser jag mig också som en svensk ambassadör när vi exporterar vårt kunnande till resten av världen.

Hur utmärker sig White som samhällsbyggare?
– Vi sätter kvalitet framför kvantitet. Våra roller som arkitekter och stadsbyggare handlar om att tänka långsiktigt och hållbart. Vi arbetar interdisciplinärt, vilket betyder att vi jobbar i team med flera specialistkunskaper. Vi är också initiativtagare till forskning, samarbete och utbildning för att bidra med utveckling till våra kunder och oss själva.

Monica von Schmalensee
Foto: Rickard Kilström

 

Av: Ann Nilsson

Publicerad: 13 oktober, 2016

Läs hela

White vinner “Nordic Built” med hållbarhetsprojekt på Färöarna

16 juni, 2016

Idag utsågs White som en av vinnarna i tävlingen Nordic Built Cities, där de nordiska länderna tävlar i kreativt byggande för framtiden.

Det vinnande förslaget omfattar ringformade trevåningshus med 100 energieffektiva lägenheter med dramatisk utsikt över fjorder och hav på Färöarna. Byggmaterialet är trä med lokal fårull som isolering.

The Eyes of Runavik

Projektet kallas The Eyes of Runavik och segrade i kategorin ”Vertical challenge”, som tillkännagavs på Nordic Builts möte i Helsingfors idag. Nordic Built är en organisation som verkar för innovativt, hållbart byggande i de nordiska länderna. Tävlingsjuryn anser att Whites förslag har ett ”kreativt, nytt tänkande i relation till det traditionella byggandet i Runavik”.

Den branta terrängen med utsikten över fjordar och öar, de starka vindarna och geotermisk värme har både inspirerat och utmanat. Traditionellt bygger man i sten på Färöarna. Det motverkar den branta sluttningen och förhindrar vattnet från bergen. Whites förslag har utvecklat byggtekniken och skapat den naturliga formen med ett minimum av sprängning och schaktning.

– Att skapa en skyddad miljö på en så brant plats och i så karga väderförhållanden såg vi som både en utmaning och en fördel i processen, säger Morten Vedelsbøl, ansvarig arkitekt på Whites kontor i Köpenhamn. Vinden är ständigt närvarande på Färöarna. Här skapar vi möjligheter med de slutna gårdarna att träffas på en lugnare plats.

I förslaget ingår fem hus med 100 lägenheter. Varje hus är format som en ring – eller ett öga. Runtom finns ängsmark som används för bete. Platsen ger också möjligheter till att odla. Inne i ögat finns ett kultiverat mikroklimat, kallat ”bøur”. Det är också här som de boende kan träffas och umgås.

Rikard Nygren är hållbarhetsansvarig i projektet:
Trevåningshusen får en total yta på 17 500 kvadratmeter och byggs i trä med lokal fårull som isolering. Tillsammans med passivhusets energieffektivitet och förnybar energi skapas förutsättningar för ett boende helt utan klimatpåverkan.

Kontakt:
Morten Vedelsbøl, ansvarig arkitekt, tel +45 31101605
Rickard Nygren, hållbarhetsexpert, tel 08-4022529

Av: Ann Nilsson

Publicerad: 16 juni, 2016

Läs hela

White vann arkitekttävlingen om ett nytt kulturhus i Skellefteå

7 juni, 2016

2019 får Skellefteåborna ett nytt kulturhus. Det står klart efter att juryn utsett White arkitekter till vinnare i den allmänna arkitekttävlingen. Kulturhuset samlar stadens kultur i det som blir Nordens högsta träbyggnad.

Skellefteå Kulturhus

– Vi är otroligt stolta att vi får skapa ett nytt hem för konst, teater och litteratur i Skellefteå. Huset rymmer fem olika verksamheter och det är när de möts som det uppstår magi. Det tar vi fasta på i vårt förslag ”Sida vid sida”, säger Oskar Norelius, ansvarig arkitekt på White.

Så här skriver juryn i sin motivering: ”Sida vid sida är ett elegant och tilltalande hus… där alla verksamheter får en tydlig identitet – sida vid sida – samtidigt som de utmanas till nya samarbeten… Huset blir i sitt uttryck stilrent och enkelt att underhålla, samtidigt som det … utstrålar ett slags ”kulturverkstad”. Huset blir en mötesplats och en förebild – en plats för skaparkraft och för att producera kultur, mitt i staden.”

White vann tävlingen i internationell konkurrens. Sammanlagt 55 förslag från hela världen hade skickats in till arkitekttävlingen om ett framtida kulturhus i Skellefteå.

Det nya kulturhuset samlar Västerbottensteatern, MAN – Museum Anna Nordlander, Skellefteå konsthall och Stadsbiblioteket. Dessutom rymmer byggnaden ett nytt hotell. Huset är byggt för ständig förvandling med möjligheter att sätta upp fantastiska föreställningar eller arrangera stora kongresser.

– Vi vill att du ska gå till Kulturhuset, inte bara för att se en föreställning, utan även för att uppleva arbetet bakom scenerna. Från gatan kan besökarna se allt ifrån hängningen av en ny utställning i Skellefteå Konsthall till skapandet av stora färgstarka scendekorer i Västerbottenteaterns verkstäder, säger Robert Schmitz, ansvarig arkitekt på White.

Kulturhuset blir ett landmärke i staden med milsvid utsikt från den översta våningen. Genom att placera scenerna i mitten och öppna verksamheterna mot staden, får Skellefteås centrala gator nytt liv, ända ner till Skellefteälven där Kulturhuset får en satellit i form av en Älvscen på vattnet.

Kulturhuset får så kallade gröna tak med ett jordlager och ängsväxter. De bidrar till såväl biologisk mångfald som till förbättrad isolering. Delar av kulturhusets taklandskap är öppet för besökarna så att de kan njuta av naturen i stadsmiljön.

– Ett kulturhus i Skellefteå ska självklart byggas i trä. Det knyter an till en tradition med träbebyggelse i stadens centrum. Här finns också en lokal träindustri som vi kan samarbeta med för att skapa ett vackert kulturhus som åldras med värdighet, säger Oskar Norelius, ansvarig arkitekt på White.

Största delen av stommen och fasaderna görs i trä vilket minskar byggnadens miljöpåverkan under dess livscykel. För träkonstruktionen samarbetar White med den ledande konstruktören Florian Kosche. Huset är anpassat för att klara variationerna i klimatet mellan sommar och vinter, för att säkerställa en effektiv energianvändning.

Klicka här för att ladda ner högupplösta pressbilder (Bild: White arkitekter):

Presskontakt:
Robert Schmitz, ansvarig arkitekt på White
0703-74 26 52
es.et1502970351ihw@z1502970351timhc1502970351s.tre1502970351bor1502970351

Oskar Norelius, ansvarig arkitekt på White
072-158 30 12
es.et1502970351ihw@s1502970351uiler1502970351on.ra1502970351kso1502970351

Om White arkitekter:
White arkitekter har stor erfarenhet av att rita byggander för kultur. 2014 fick White Kasper Salin-priset, Sverige främsta utmärkelse inom arkitektur, för kulturhuset Väven i Umeå. Arkitektkontoret har ritat Cirkus nya scen på Djurgården i Stockholm och ansvarade för ombyggnaden av konserthuset i Örebro, som är hem för Svenska Kammarorkestern. White är även husarkitekt för Operan samt Nationalmuseum i Stockholm. White är ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor med över 850 medarbetare i Sverige, Norge, Danmark och England www.white.se

Om Florian Kosche:
Dipl.-Ing. Florian Kosche AS är ett ingenjörsföretag baserat i Oslo, som är specialiserat på avancerade konstruktioner. Företaget arbetar i nära samarbete med arkitekter för att utveckla olika projekt. Florian Kosche har arbetat med den nya hoppbacken i Holmenkollen och är involverade i bygget av det nya Munch-museet utanför Oslo och ombyggnaden av Grand Hotel i Stockholm. http://www.difk.no/

Av: Ann Nilsson

Publicerad: 7 juni, 2016

Läs hela

Första delen av framtidens sjukhus öppnar för inflytt

2 juni, 2016

Den 2 juni tar Stockholms läns landsting över nyckeln till första sjukhusdelen av Nya Karolinska Solna. Därmed har starten gått för inflyttning i de nya lokalerna. De första patienterna tas emot under hösten 2016. Nya Karolinska Solna är Skanskas största enskilda byggprojekt genom tiderna.

White Tengbom Team utvecklade gestaltningsprinciperna som står bakom arkitekturen. För att driva det största sjukhusprojektet någonsin i Sverige teamade Tengbom och White ihop sig och blev White Tengbom Team.

– Det har varit en fantastiskt spännande och utmanande uppgift att rita Sveriges största sjukhusprojekt någonsin. Ett projekt där målet var att vården kopplas ihop tätt med forskning och utbildning, att sjukhuset ska vara en naturlig del av staden och att vårdmiljöer skapas med patienten i fokus. Idag känner vi oss stolta över slutresultatet, säger Per-Mats Nilsson, vd på White Tengbom Team.

NKS-projektet resulterar i ett av det mest hållbara universitetssjukhusen i världen och har byggts med människan i centrum. Sjukhuset har bara enkelrum för patienter och stor omsorg har tagits till hur anställda och besökare även ska uppleva miljön, allt från entréhall till operationssalar.

–  Vi har ritat attraktiva mänskliga miljöer med höga arkitektoniska värden som har en positiv inverkan på patienterna. Det har bland annat resulterat i patientrum med generösa fönsterytor som ger optimalt dagsljusflöde, plats för anhöriga samt eget hygienrum för att minimera smittspridning, säger Johanna Frelin, vd på Tengbom.

Ett tydligt mål har också varit att knyta samman vården med utbildning och forskning som finns inom samma område. En ökad samverkan inom områdena ska bidra till att nya forskningsresultat snabbare omsätts i nya behandlingsmetoder för patienten.

–  NKS är ett unikt projekt vad gäller integrationen med omgivande stadsmiljö, där både vården och forskningen stärks och tar Karolinska Universitetssjukhuset in i framtiden, säger Monica von Schmalensee, vd på White.

Interiört har material, kulör och konst utgjort redskap för att skapa mänskliga och omsorgsfulla vårdmiljöer. Dagsljus och utblickar har utgjort en ledstjärna för logistik som främjar god orienterbarhet.

Stor vikt har också lagts vid gestaltningen av den yttre miljön. Det så kallade ”Akademiska stråket” är sjukhusets ”gröna lunga” som förbinder sjukhuset med Karolinska Institutets område.

I hela projektet har konsten en viktig roll, inte minst för välbefinnandet för patienter och andra som vistas i miljön. Inom NKS-projektet görs den hittills största enskilda konstsatsningen för offentlig miljö i Sverige.

 

För mer information:

Per-Mats Nilsson, arkitekt, vd White Tengbom Team, es.et1502970351ihw@n1502970351ossli1502970351n.sta1502970351m-rep1502970351, tel 08-402 25 67

Emelie Mannheimer, Marknads- och kommunikationschef Tengbom, es.mo1502970351bgnet1502970351@remi1502970351ehnna1502970351m.eil1502970351eme1502970351, 070-715 63 90

Monica von Schmalensee, vd White, es.et1502970351ihw@e1502970351esnel1502970351amhcs1502970351.nov.1502970351acino1502970351m1502970351, tel 08-4022584

 

Av: Ann Nilsson

Publicerad: 2 juni, 2016

Läs hela

Liselotte Hjorth ny styrelseordförande i White

19 maj, 2016

Ny ordförande för White arkitekters styrelse är Liselotte Hjorth, ekonom med lång erfarenhet inom finans och fastigheter i Sverige och internationellt. För närvarande är hon styrelseledamot i Kungsleden, East Capital Explorer och Hoist.

White är ett av de största arkitektföretagen i Europa och är involverade i många samhällsprojekt både Skandinavien och internationellt.

– Jag är stolt över att bli erbjuden uppdraget som styrelseordförande i White. Under de två år jag redan suttit i styrelsen har jag fått följa bolagets tillväxt och starka utveckling, med att skapa hållbar arkitektur som berör. Jag ser fram emot att få leda arbetet i styrelsen mot en fortsatt internationalisering, stärka arkitekturens roll och utnyttja vår starka finansiella ställning för forskning och innovation inom vårt område, säger Liselott Hjorth.

White är medarbetarägt med 117 partners och totalt cirka 900 medarbetare. Företaget har funnits sedan 1951 och omsatte förra året 824 Msek. I styrelsen ingår även Maria Wetterstrand, fd språkrör i Miljöpartiet och ordförande i regeringens miljömålsråd, Magnus Thure Nilsson, vd för Media Evolution i Malmö, Whites VD Monica von Schmalensee samt 5 partners och medarbetare.

För mer information:
Liselotte Hjorth, styrelseordförande White, tel +49 172 685 77 23
Monica von Schmalensee, vd White, tel 08-402 25 84

Högupplöst pressbild: http://www.white.se/press-images/

Publicerad: 19 maj, 2016

Läs hela

White på Venedigbiennalen

16 maj, 2016

”Urban equity” och stadsomvandlingen av Kiruna står i centrum för Whites deltagande på årets arkitekturbiennal i Venedig som öppnar den 28:e maj.

Dagen innan, den 27 maj kl 13, leder White ett seminarium med rubrik ”Honestly, Sweden, it´s time for equity”. Seminariet är initierat av White tillsammans med den nordiska paviljongen och baseras på tre olika samtal kring jämställdhet i staden:

  • ”Kiruna – Thinking in time”: Krister Lindstedt , White och Johanna Hurme 5468796 Architecture
  • ”Malmö – Urban equity in practice ” Åsa Bjerndell, White och Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör, Malmö
  • ” What is our contribution to a global society”: Monica von Schmalensee, vd på White och David van der Leer, Director, Van Alen Institute.

Samtalen modereras av Malin Zimm, omvärldsstrateg på White.

– Arkitekturen kan göra stor skillnad i frågor som rör jämställdhet, integration och rättvisa. Vi är stolta att leda dessa viktiga diskussioner på Biennalen säger Monica von Schmalensee, vd på White.

Årets biennal kureras av Alejandro Aravena och tema är ”Reporting from the Front”. Temat tar sig an frågan om hur arkitektur kan bidra till bättre livsmiljöer för människor runt hela världen. Utställningen i nordiska paviljongen kallas ”In Therapy – Nordic Countries face to face och innehåller 300 projekt som rör temat. På öppningsceremonin på den nordiska paviljongen deltar Alice Bah Kunhke, kultur- och demokratiminister.

White representeras av tio projekt på utställningen: Johanneberg Science Park (Göteborg), Bråtejordets skola (Norge), Strålbehandlingsbyggnad vid Skånes universitetssjukhus (Lund), Väven (Umeå), Tele2 Arena (Stockholm), Messingen (Upplands Väsby), naturum Kosterhavet (Sydkoster), Chameleon Cabin, naturum Vattenriket (Kristianstad) och Hasle Harbour Bath (Bornholm).

Utöver detta har White även valts ut av en jury att representera Sverige på “INpractice – the state of committed architecture in Europe där 40 olika länder finns representerade. White presenterar Kiruna, ett projekt som redan inspirerat många och fått stor publicitet runtom i världen. Krister Lindstedt som är ansvarig arkitekt leder samtalet och samtidigt kommer även en bok med samtliga bidrag att presenteras.

För mer information:
Monica von Schmalensee, vd White, tel 08-4022584
Malin Zimm, omvärldsanalytiker, White, tel 08-4022552

Publicerad: 16 maj, 2016

Läs hela

Starkt år med god tillväxt och många nya medarbetare

19 april, 2016

2015 blev ännu ett framgångsår för White arkitekter. Omsättningen ökade med drygt 9 procent till 824 MSEK. Samtidigt anställdes 140 nya medarbetare.

Bland de nyanställda finns exempelvis etnolog, hållbarhetsassistent, internationell affärsutvecklare och engelsk copywriter – allt för att bredda kompetensbasen ytterligare.

– Vi växer bokstavligen så det knakar. Nu är vi snart 900 personer som fortsätter vinna prestigefyllda uppdrag och branschpriser både här hemma och internationellt, säger VD Monica von Schmalensee. White är idag Europas tredje största arkitektföretag med 16 kontor i Sverige, Danmark, Norge och England. Bolaget är medarbetarägt och har 509 aktieägare varav 116 partner. Under 2015 växte personalstyrkan med totalt 71 personer (140 nyanställda minus 69 som slutat) till 805 medarbetare. Bara sedan årsskiftet har ytterligare 40 nya medarbetare tillkommit. Att tävla är och förblir en vinnande strategi. I hårdnande global konkurrens har White vunnit mer än var tredje tävling eller parallellt uppdrag.

Rörelseresultatet för koncernen uppgår före och efter stiftelseavsättningar till 58,6 mkr respektive 42,6 mkr. Detta motsvarar en rörelsemarginal om 7 respektive 5 procent. Koncernens soliditet var 42,4 procent och likviditeten god med en kassalikviditet på 188 procent.

Bokslutet klubbas formellt i Malmö den 22 april under de årliga Whitedagarna dit samtliga medarbetare är inbjudna – en tradition som är allt annat än traditionell. Under de senaste åren har man t.ex. cyklat i karavan genom Göteborg, tränat dramaturgi i Trollywood och ätit festmiddag på fristaden Christiania i Köpenhamn.

Målet med Whitedagarna är att ge inspiration utöver det vanliga. För VD Monica von Schmalensee är det en självklar investering. En enkät gjord av Sveriges Arkitekter visar att Sveriges arkitektstudenter rankar White som den bästa arbetsgivaren.

Årets upplaga av Whitedagarna äger rum på Slagthuset i Malmö. Dagsprogrammet rymmer ett antal högintressanta föreläsare. På gästlistan finns internationella profiler som t.ex. David van der Leer från Van Alen Institute i New York, amerikanske urbanstrategen Scott Burnham, brittiska arkitektkollektivet Assemble och Magnus Thure Nilsson, VD för medieklustret Media Evolution i Malmö som för övrigt är ledamot i Whites styrelse sedan 2015.

Kvällen kulminerar med en konsert med Bob Hund, som även livestreamar den unika spelningen på sin egen hemsida.

För mer information:
Monica von Schmalensee, VD White, tel 08-402 25 84
Carl Bäckstrand, vice VD, tel 08-51836552

Av: Ann Nilsson

Publicerad: 19 april, 2016

Läs hela

White vinner Glaspriset för Johanneberg Science Park

7 april, 2016

White arkitekter var den stora vinnaren när Glaspriset delades ut i Stockholm idag, då framtidsklustret Johanneberg Science Park i Göteborg belönades med branschens högsta utmärkelse.

– Vi är stolta över vinsten och glada över att byggherren lagt ribban så högt med projektet, säger Johan Lundin, chef för White i Göteborg som ligger bakom den vinnande arkitekturen.

Juryns motivering:

”Två sammanlänkade kontorshus (i grunden ganska vanliga med mörka kärnor för kommunikation, service och teknik omgivna av ljusa öppna kontorsytor) är Samhällsbyggnadssektorns nya mötesplats på Chalmers Tekniska Högskola. Det enkla grundkonceptet har utvecklats till en fantastisk glasbyggnad som med stor precision och konstnärlighet på olika sätt utnyttjar glasets tekniska, funktionella och estetiska egenskaper. De böljande svarta och gyllene glasfasaderna binds samman i bryggor av spegelglas vilket skapar ett fyrverkeri av komplexa speglingar; en illusionskonst på högsta nivå.”

Förutom att erövra själva Glaspriset blev White även det mest nominerade kontoret i tävlingen, där bedömningen görs utifrån kriterierna arkitektur, funktion och innovation. Kontorets övriga nomineringar var Quality Hotel Globe respektive Skandiascenen vid Cirkus, bägge i Stockholm. Alla tre kännetecknas av glas i kreativ framkant.

Landmärket Johanneberg Science Park är en mötesplats som designats av White för att stimulera samverkan och kreativt arbete. Kombinationen av arkitektur, teknik och hållbarhet i en nytänkande helhet manifesterar den nya fastighetens roll som dynamo för bygg- och samhällssektorn i Västsverige.

Mattias Lind på White i Göteborg är ansvarig arkitekt för Johanneberg Science Park, där den heltäckande glasfasaden åstadkommits genom noggrannt precisionsarbete i alla skeden från projektering till produktion och montage.

– Glaset är ett material med fantastiska egenskaper och nästan evig hållbarhet. Med dagens skickliga 3D-projektering och byggnadsteknik kan man nästan åstadkomma vad som helst med hjälp av glas. Johanneberg Science Park visar hur modern glashantering är ett hantverk för vår tid.

Teamet från White testade flera fasadlösningar innan man valde glas, som gav fasaden sitt blanka, nästan fuktiga uttryck. Mödosamt lades ett avancerat pussel där glas i alla upptänkliga former sattes samman med total passform.

– Jag är väldigt nöjd över att vi tillsammans med samarbetspartners Skanska och Metus har tillägnat oss nya kunskaper som bådar gott inför framtiden, säger Mattias Lind.

För mer information: Johan Lundin, tel 031-608694 och Mattias Lind, 031-60 86 51.

Av: Ann Nilsson

Publicerad: 7 april, 2016

Läs hela