Press

Tivedens nationalparks nya entré leder besökarna ut i naturen

17 maj, 2017

På fredag den 19 maj invigs den nya huvudentrén i Tivedens nationalpark. Entrén ska göra parkens natur mer tillgänglig och framhäva Tivedens karaktäristiska landskap. Den nya huvudentrén är byggd i obehandlat trä och har tagits fram av White arkitekter.

-Det har varit en lång och utmanande process som vi har älskat hela vägen. Vi har framhävt nationalparkens karaktär både i valet av material och design. Med den nya entrén kommer besökarna att komma längre ut i naturen och kunna ta in mer av den spektakulära blockterräng som Tiveden är, säger Martin Ehn Hillberg, ansvarig landskapsarkitekt på White.

I samband med invigningen utvidgas även nationalparken, och totalt kommer Tivedens nationalpark att få tre nya entréer. Arbetet med dessa påbörjades 2008 i samband med att Naturvårdsverket fastslog att samtliga nationalparker ska samlas under en gemensam identitet. Den nya huvudentrén, som är centralt belägen i nationalparken, utgörs av en service- och informationsdel, utsiktsplattformar och gångbroar som alla är byggda i kraftiga dimensioner av obehandlat trä. Tanken är att materialet ska åldras i samma takt som den kringliggande naturen. Nybyggnationen och parkeringen har anpassats helt till områden som redan var påverkade av den tidigare entrén

-Som arkitekt har vi haft en väldigt spännande uppgift i det här projektet. Med försiktiga fotsteg har vi arbetat oss ut i naturen för nya utsiktsplattformar. Vi är väldigt glada över att vi har lyckats få ut maximalt av platsen med minimalt ingrepp i naturen. Vi har till och med lyckats återställa en del av naturen som tidigare användes till parkering. Med hjälp av en naturlig fröbank kommer den att växa upp tillsammans med övriga naturen, säger Anders Tväråna, ansvarig arkitekt på White.

Varje år besöker ca 100 000 personer Tivedens nationalpark, som ligger i ett av de få kvarvarande skogsbältena i södra Sverige. Skogsbältet bryts upp av sjöar och öppnare jordbruksbygder mot Vättern. Parken inrättades 1983 i syfte att bevara ett sammanhängande skogs-, sjö- och sprickdalslandskap i oförändrat skick.

För mer info:
Martin Ehn Hillberg, ansvarig landskapsarkitekt, tel 018-183817
Anders Tväråna, ansvarig arkitekt, 018-183857

kap 8_tiveden_PeterNilsson2

Av: Ann Nilsson

Publicerad: 17 maj, 2017

Läs hela

White ökar sin omsättning och sänker sin klimatpåverkan

11 maj, 2017

White arkitekter fortsatte att växa starkt även under 2016. Omsättningen ökade med 8 procent till 892 MSEK och under året fick White 147 nya medarbetare. Antalet anställda uppgår i dag till 916.

Rörelseresultatet för koncernen uppgår före och efter stiftelseavsättningar till 76,3 MSEK respektive 60,3 MSEK. Detta motsvarar en rörelsemarginal om 9 respektive 7 procent. Rörelseresultatet är också en ökning med 28 procent jämfört med 2015 (47 MSEK). White har under 2016 haft ett fortsatt stort fokus på vidareutveckling av både verksamhet och personalkompetens, av den omsättningen återinvesterades 10 procent i forskning och utveckling.

-Fjolåret präglades av en osäkerhet på ett politiskt plan, men övriga samhällets beslutsamhet för att ta tag i hållbarhetsfrågan resulterade i ett mycket bra 2016 för oss. Detta speglar det värdefulla jobb vi gör på White, och att förståelsen för arkitektens roll i den hållbara omställningen ökar, säger Monica von Schmalensee, vd.

Av Whites över 900 medarbetare är 122 även partners, och ytterligare 494 är aktieägare i företaget och får del av vinsten via aktieutdelning. De senaste två åren har White minskat koldioxidutsläppen per anställd med 62 procent, till exempel genom att bara köpa grön el och endast servera vegetarisk mat.

Bokslutet klubbades i Göteborg den 5 maj under den årliga Whitedagen, dit samtliga medarbetare från de 16 kontoren i Sverige, Norge, Danmark och Storbritannien är inbjudna. Temat för årets Whitedag var Kulturens kraft och rummets roll. På Esperantoplatsen satte artisten Navid Modiri upp en installation för att uppmuntra till nya platser för möten i den offentliga miljön.

 –När samhället genomgår snabba förändringar måste vi förstå och värna om hur kulturen formar vårt samhälle. White jobbar för mer inkludering och kultur har alltid varit en enande kraft i samhället. Kulturen är en förutsättning för en levande demokrati och det är också därför vi på White lägger ett stort fokus just där, säger Monica von Schmalensee.

Läs hela års- och hållbarhetsrapporten för 2016 på http://en.white.se/white2016/.

170504-white-wd-015

Publicerad: 11 maj, 2017

Läs hela

Vinnaren i tävlingen “Opportunity Space” utsedd

4 maj, 2017

Folkets House är namnet på det vinnande bidraget i Van Alen Institutes designtävling Opportunity Space. Syftet med tävlingen har varit att designa en tillfällig aktivitetsplats för att uppmärksamma Malmö stads insatser som rör utbildning, jobb och sociala aktiviteter och att föra samman nya och etablerade Malmöbor.

Folkets House har en parasolliknande konstruktion som förvandlas till en ljusinstallation kvällstid. Installationen kommer att finnas i Enskifteshagen under sommaren och vara öppen för alla Malmöbor.

Tävlingen organiserades av Van Alen Institute i samarbete med White Arkitekter, Malmö stad Sveriges Arkitekter och Individuell Människohjälp. Det är den första i en serie s k ”Flash Competitions”, designtävlingar för multidisciplinära team av designers och andra experter, vars bidrag kan medverka till att lösa viktiga sociala utmaningar och bidra till ett mer inkluderande samhälle.

White är stolta över att vara en del av detta samarbete. Genom att organisera denna tävling för att aktivera engagemang hoppas White kunna vara med och hjälpa till att lösa sociala utmaningar.

– Juryn hade ett mycket givande arbete i att diskutera och utvärdera alla fantastiska tävlingsbidrag. Det vinnande förslaget ’Folkets House’ lyckas kombinera värdighet och platsskapande, två av de resultat Opportunity Space vill uppnå. Konceptet var väl formulerat, förhåller sig till platsen och är en bra representation av begreppet, ”mötesplats”. På alla sätt, ett övertygande vinnande bidrag, säger Monica von Schmalensee, VD på White.

Mer om det vinnande tävlingsbidraget finns på:http://www.vanalen.org/projects/opportunity-space/

vinnande förslag

 

Publicerad: 4 maj, 2017

Läs hela

White vinner tävling om Hallands nya konstmuseum

21 mars, 2017

När Hallands konstmuseum öppnas igen efter om- och tillbyggnaden får den klassicistiska byggnaden ett nytillskott som ger museet nya möjligheter. White har i konkurrens med tre andra arkitektkontor fått det hedersamma uppdraget.

– Kultur gör städer både mer innovativa och integrerade och är därför kärnan i utvecklingen av framtidens städer. Hallands Konstmuseum kommer att bli ett nytt inkluderande nav i Halmstad som vi är stolta över att få vara en del av, säger Monica von Schmalensee, vd på White.

Ett bra konstmuseum verkar brett, är en attraktiv mötesplats och fyller en viktig funktion för samtal och gemensamma upplevelser i staden. Det vill White förstärka med den nya byggnaden. Förslaget ska samspela med den befintliga byggnaden och erbjuda en förbättrad entréplats. På samma gång ger man muséet en typ av stort och generellt utställningsrum som inte finns idag.

– Vi är väldigt glada för att vi fått förtroendet. Vår vision har varit att skapa ett hus som är inbjudande; en publik byggnad som involverar människorna, staden och landskapet runt om. Utemiljöerna är minst lika viktiga som rummen, säger Jimmie Ahlgren, kontorschef på White i Halmstad.

Entréplatsen kommer ge ett helt nytt liv åt utemiljön och ansluter till kommunens vision om ett kulturstråk.

För mer information:
Jimmie Ahlgren, kontorschef, 035-152415
Lotta Sundell, ansvarig arkitekt, 035-152409

Hallands Konstmuseum Exteriör

Hallands Konstmuseum Interiör
Illustration: White. Bilder från förslaget, gestaltning kommer bearbetas vidare

Av: Ann Nilsson

Publicerad: 21 mars, 2017

Läs hela

White vann tävling om nya bostäder i Ängelholm

9 februari, 2017

På det gamla sockerbruksområdet, ”Kv Saftstationen” i Ängelholm, har White tillsammans med MTAbygg fått i uppdrag av Ängelholmshem att skapa ett helt nytt kvarter med hyresrätter. Kvarteret är startskottet för det nya stationsområdet och ambitionerna är höga.

– Vårt förslag ”Nya mönster” möter upp den vision som beställaren och Ängelholms kommun har om att skapa ett attraktivt kvarter där invånarna i den nya stadsdelen ska kunna leva ett liv med så liten påverkan på miljön som möjligt, säger Vera Berggren, arkitekt på White i Halmstad.

Som start i tävlingen tog vi ett större grepp om hela stationsområdet för att definiera en helhetsprincip som ligger till grund för det första bostadskvarteret.  Tydliga och varierande rörelsestråk knyter ihop kvarteret med stationen och centrum och möjliggör en framtida koppling till skogen och havet.  Ett öppet dagvattensystem väver samman rörelsestråken för att hantera dagvatten på ett hållbart och pedagogiskt sätt samt skapar intressanta gaturum.

– Livet mellan husen, mötesplatser och den mänskliga skalan prioriteras, säger Vera Berggren.

Husvolymerna varierar på mellan fem och åtta våningar. De 261 nya hyresrätterna, 1 bokal, 4 lokaler och 2 LSS-boenden fördelas på två hus med lägenheter från mindre 2:or på 47kvm till 4:or. Husen är av tegel och utformas varierat med olika kulörer och detaljer. De högre volymerna mot de trafikerade gatorna har ett större rutmönster medan de lägre volymerna mot grönskan och parken får en mönstermurning i mindre skala. Samtliga lägenheter har indragna inglasade balkonger som skapar en privat zon som överskrider gränsen mellan inne och ute, ökar dagsljusinsläpp och ger striktare fasader.

Med avstamp i sockerbrukets historia vill vi skapa ett kvarter som kombinerar klassiska och stilrena former med innovativa och konstnärliga uttryck.

Viktiga mötesplatser är en kvartersvärdsslokal med återbruksrum och intilliggande återvinning, gårdarna med växthus och cykelförråd med reparationsmöjligheter. Prioriteringen av cykelparkeringar framför bilar är tydlig då endast ett fåtal platser för bilpool och elbilar finns i kvarteret. Lokaler med t ex café skapar ett stadsliv som binder ihop staden med det nya området.

För mer information: Vera Berggren, tel 035-152408

Klicka här för högupplösta pressbilder

Saftstationen_vy1_2016-12-14
Saftstationen_2016-12-12_Innergård_rött_hus
Saftstationen_Balkongvy_2016-12-14

Av: Ann Nilsson

Publicerad: 9 februari, 2017

Läs hela

White vann arkitekttävlingen om Växjös nya stads- och stationshus

24 januari, 2017

Växjö får ett nytt vardagsrum mitt i staden 2019. Det står klart efter att White arkitekter vunnit arkitekttävlingen med förslaget ”Under ett tak”. Byggnaden skapar en ny siluett i staden och en ny mötesplats som kopplar samman stadens olika delar och kvaliteter. Ett hus med plats för alla: tonårstjejer och pensionärer, kommunens medarbetare och besökare.

En enig jury utsåg Whites förslag till vinnare i hård konkurrens med fyra andra bidrag. Juryn skriver i sin motivering: ”Förslaget redovisar en väl sammanhållen och karaktärsfull byggnad med ett starkt uttryck, en ny siluett och ett nytt signum för Växjö stad… Byggnaden har tre tydliga entréer som kopplar sig väl till stadens struktur. Elegant flätas dessa tre entréer interiört ihop i ”Växjös vardagsrum” ett vackert vertikalt rum med träkänsla som knyter ihop alla våningarna i byggnaden… Sammantaget är det vinnande förslaget en väl genomtänkt byggnad i alla delar som klarar att leva upp till Växjös krav och intentioner om en hållbar framtid.”

– Vi är oerhört stolta över att få skapa en byggnad för framtiden i ”Europas grönaste stad”. Vi har placerat vardagsrummet i centrum av både stadshus och station och vi har skapat en plats som förenar resenärer, stadshusbesökare och Växjöbor under ett och samma tak, säger Klara Frosterud, ansvarig arkitekt på White.

Stads- och stationshuset blir en 14 000 kvadratmeter stor byggnad av trä, en ny samlingspunkt mitt i staden. En mötesplats med turistbyrå, utställningsyta, väntsal, kaféer och butiker, mötesrum för olika tillfällen och en modern arbetsplats för kommunens medarbetare.

– Växjös identitet speglas i våra materialval; glas och trä, och i de smarta och hållbara tekniska lösningarna. Vårt mål har varit att skapa en byggnad i framkant av utvecklingen inom hållbart byggande och att uppnå den högsta svenska miljöklassen. I det här projektet står människorna i centrum och byggnaden blir socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar över tid, säger Klara Frosterud.

Den lutande fasaden minskar husets fasadyta och ger lägre energianvändning under hela husets livslängd. Konstruktionen är optimerad för att minimera materialbehov och spill, vilket leder till minskad miljöbelastning och en snabbare byggprocess. För träkonstruktionen samarbetar White med konstruktören Florian Kosche.

Förslaget innehåller även ett nytt torg, en ny park samt en ny bro med tak som kopplar ihop torget, stadshuset och museiparken. Norrut och utmed Norra Järnvägsgatan har byggnaden två våningar, en byggnadshöjd anpassad till gatans och stadens skala. Stationen och stadshuset länkas samman genom en bred trappa, utformad som en mötesplats där besökare kan sitta ner och uppleva staden. Husets olika funktioner är orienterade kring ”Växjös vardagsrum” vilket ger förutsättningar för naturliga möten mellan kommunens funktioner och medborgarna.

Presskontakt: Klara Frosterud, ansvarig arkitekt White, tel 070-374 95 96, es.et1521428190ihw@d1521428190urets1521428190orf.a1521428190ralk1521428190

Klicka här för att ladda ner högupplösta pressbilder.

Växjö stads- och stationshus
Entrén till Växjös nya stads- och stationshus från Stadshustorget. (Illustration: Tegmark)

Vaxjo_02_w
En ny bro över järnvägen kopplar ihop det nya stads- och stationshuset med museiparken. (Illustration: Tegmark)

Vaxjo_03
Växjös nya vardagsrum, ett vackert atrium som släpper in dagsljuset och kopplar ihop alla våningar i Växjös nya stads- och stationshus. (Illustration: Tegmark)

Vaxjo_04_w
Stadshustrappan som leder upp från stationen till stadshusets reception är också en mötesplats där besökare kan sitta ner och uppleva staden. (Illustration: White)

Av: Ann Nilsson

Publicerad: 24 januari, 2017

Läs hela

White och Vivere bygger hälsovänliga trähus i Riddersvik

20 oktober, 2016

Vivere Fastigheter har tilldelats en markanvisning i det gamla trädskoleområdet i Riddersvik, Hässelby, efter att ha vunnit en markanvisningstävling. Det vinnande bidraget har tagits fram tillsammans med White arkitekter och bidrar till en aktiv och hållbar livsstil som ska inspirera till resurssmarthet.

Det gamla trädskoleområdet ska få drygt 400 bostäder i en modern version av trädgårdsstaden. Fokus i markanvisningstävlingen har varit utformning, arkitektur, gestaltning och energihushållning. Trädgårdsstaden som koncept, där livet intill naturen är det centrala, har varit den inspirerande utgångspunkten i Vivere och Whites förslag.

– Vi är väldigt glada över att tillsammans med White få vara med och bidra till trädgårdsstaden med våra hälsovänliga hus helt i massivträ. Husen kommer ha stort fokus på energieffektiva lösningar och en hälsosam inomhusmiljö, säger Ronnie Kilman, VD på Vivere Fastigheter.

Det vinnande förslaget utgörs av fyra olika byggnadskaraktärer som innehåller relevanta typologier för området med mangårdsbyggnaden, flygeln, ladan och grindstugan. Valet av trä återkopplar till platsen och till de många historiska byggnaderna kring Riddersviks gård. De flesta bostäderna har också en nyttoträdgård med odlingar och fruktträd. Det blir ett bostadsområde med låg bebyggelse och mycket grönska där gränsen mellan ute och inne suddats ut, oavsett om du bor i ett flerbostadshus eller i ett radhus.

– Vi ser fram emot att tillsammans med Vivere utveckla moderna, hållbara och sunda bostäder i massivträ. Det är extra roligt att vinna just den här markanvisningen då bedömningen inte gjordes på pris utan på arkitektur och gestaltning, säger Fredrik Fernek, ansvarig arkitekt på White.

– Riddersvik är ett väldigt spännande nytt stadsutvecklingsområde och kommer bidra till stadens höga ambitioner för bostadsbyggandet. Den genomförda markanvisningstävlingen är ett bra exempel på hur stadens nya markanvisningspolicy kan användas, säger Jan Valeskog (S), ordförande i Exploateringsnämnden.

För mer information:
Ronnie Kilman, VD Vivere Fastigheter AB, tel 0708 -12 22 11
Fredrik Fernek, ansvarig arkitekt, White arkitekter AB, tel 08 – 402 26 71

__
Vivere Fastigheter har ett långsiktigt perspektiv för nyproduktion, ägande och förvaltande av fastigheter. Vårt mål är att bygga och förvalta trygga och attraktiva bostäder, kontor och samhällsfastigheter där hälsa och miljö står i fokus. 

White är ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor och det tredje största i Europa. Vi tror på arkitektur som berör människor och som stödjer hållbara livsmönster. Vi är över 900 medarbetare på 16 kontor i Sverige, Danmark, Norge och England.

Högupplösta bilder: http://www.white.se/press-images/

Av: Ann Nilsson

Publicerad: 20 oktober, 2016

Läs hela

Årets samhällsbyggare 2016: Monica von Schmalensee

13 oktober, 2016

På Samhällsbyggnadsdagarna utsågs Monica von Schmalensee, vd på White, till ”Årets samhällsbyggare 2016”.

Monica fick priset för att hon ”genom sitt starka engagemang i arkitektur, stadsutveckling och hållbarhet, bidragit till att skapa nya lösningar för att bygga vackra, täta och hållbara städer”. Priset Årets Samhällsbyggare har delats ut sedan 2013 i samband med seminariekonferensen Samhällsbyggnadsdagarna.

Hur känns det att vara Årets Samhällsbyggare?
– Det känns fantastiskt att få ta emot ett pris som det här och dessutom i vår bransch där många personer bidrar för att öka kunskapen och engagemanget om hållbarhetsfrågorna inom samhällsbyggandet.

Varför tror du att just du fick priset?
– White Arkitekter har varit väldigt aktiva inom hållbarhetsfrågorna där alla medarbetare bidrar med sitt kunnande för hållbara lösningar. Genom vår storlek som tredje största arkitektkontor i Europa kan vi vara med och påverka. Jag är väldigt engagerad i frågorna om hur vi ska möta morgondagen och nu ser jag mig också som en svensk ambassadör när vi exporterar vårt kunnande till resten av världen.

Hur utmärker sig White som samhällsbyggare?
– Vi sätter kvalitet framför kvantitet. Våra roller som arkitekter och stadsbyggare handlar om att tänka långsiktigt och hållbart. Vi arbetar interdisciplinärt, vilket betyder att vi jobbar i team med flera specialistkunskaper. Vi är också initiativtagare till forskning, samarbete och utbildning för att bidra med utveckling till våra kunder och oss själva.

Monica von Schmalensee
Foto: Rickard Kilström

 

Av: Ann Nilsson

Publicerad: 13 oktober, 2016

Läs hela

White vinner “Nordic Built” med hållbarhetsprojekt på Färöarna

16 juni, 2016

Idag utsågs White som en av vinnarna i tävlingen Nordic Built Cities, där de nordiska länderna tävlar i kreativt byggande för framtiden.

Det vinnande förslaget omfattar ringformade trevåningshus med 100 energieffektiva lägenheter med dramatisk utsikt över fjorder och hav på Färöarna. Byggmaterialet är trä med lokal fårull som isolering.

The Eyes of Runavik

Projektet kallas The Eyes of Runavik och segrade i kategorin ”Vertical challenge”, som tillkännagavs på Nordic Builts möte i Helsingfors idag. Nordic Built är en organisation som verkar för innovativt, hållbart byggande i de nordiska länderna. Tävlingsjuryn anser att Whites förslag har ett ”kreativt, nytt tänkande i relation till det traditionella byggandet i Runavik”.

Den branta terrängen med utsikten över fjordar och öar, de starka vindarna och geotermisk värme har både inspirerat och utmanat. Traditionellt bygger man i sten på Färöarna. Det motverkar den branta sluttningen och förhindrar vattnet från bergen. Whites förslag har utvecklat byggtekniken och skapat den naturliga formen med ett minimum av sprängning och schaktning.

– Att skapa en skyddad miljö på en så brant plats och i så karga väderförhållanden såg vi som både en utmaning och en fördel i processen, säger Morten Vedelsbøl, ansvarig arkitekt på Whites kontor i Köpenhamn. Vinden är ständigt närvarande på Färöarna. Här skapar vi möjligheter med de slutna gårdarna att träffas på en lugnare plats.

I förslaget ingår fem hus med 100 lägenheter. Varje hus är format som en ring – eller ett öga. Runtom finns ängsmark som används för bete. Platsen ger också möjligheter till att odla. Inne i ögat finns ett kultiverat mikroklimat, kallat ”bøur”. Det är också här som de boende kan träffas och umgås.

Rikard Nygren är hållbarhetsansvarig i projektet:
Trevåningshusen får en total yta på 17 500 kvadratmeter och byggs i trä med lokal fårull som isolering. Tillsammans med passivhusets energieffektivitet och förnybar energi skapas förutsättningar för ett boende helt utan klimatpåverkan.

Kontakt:
Morten Vedelsbøl, ansvarig arkitekt, tel +45 31101605
Rickard Nygren, hållbarhetsexpert, tel 08-4022529

Av: Ann Nilsson

Publicerad: 16 juni, 2016

Läs hela

White vann arkitekttävlingen om ett nytt kulturhus i Skellefteå

7 juni, 2016

2019 får Skellefteåborna ett nytt kulturhus. Det står klart efter att juryn utsett White arkitekter till vinnare i den allmänna arkitekttävlingen. Kulturhuset samlar stadens kultur i det som blir Nordens högsta träbyggnad.

Skellefteå Kulturhus

– Vi är otroligt stolta att vi får skapa ett nytt hem för konst, teater och litteratur i Skellefteå. Huset rymmer fem olika verksamheter och det är när de möts som det uppstår magi. Det tar vi fasta på i vårt förslag ”Sida vid sida”, säger Oskar Norelius, ansvarig arkitekt på White.

Så här skriver juryn i sin motivering: ”Sida vid sida är ett elegant och tilltalande hus… där alla verksamheter får en tydlig identitet – sida vid sida – samtidigt som de utmanas till nya samarbeten… Huset blir i sitt uttryck stilrent och enkelt att underhålla, samtidigt som det … utstrålar ett slags ”kulturverkstad”. Huset blir en mötesplats och en förebild – en plats för skaparkraft och för att producera kultur, mitt i staden.”

White vann tävlingen i internationell konkurrens. Sammanlagt 55 förslag från hela världen hade skickats in till arkitekttävlingen om ett framtida kulturhus i Skellefteå.

Det nya kulturhuset samlar Västerbottensteatern, MAN – Museum Anna Nordlander, Skellefteå konsthall och Stadsbiblioteket. Dessutom rymmer byggnaden ett nytt hotell. Huset är byggt för ständig förvandling med möjligheter att sätta upp fantastiska föreställningar eller arrangera stora kongresser.

– Vi vill att du ska gå till Kulturhuset, inte bara för att se en föreställning, utan även för att uppleva arbetet bakom scenerna. Från gatan kan besökarna se allt ifrån hängningen av en ny utställning i Skellefteå Konsthall till skapandet av stora färgstarka scendekorer i Västerbottenteaterns verkstäder, säger Robert Schmitz, ansvarig arkitekt på White.

Kulturhuset blir ett landmärke i staden med milsvid utsikt från den översta våningen. Genom att placera scenerna i mitten och öppna verksamheterna mot staden, får Skellefteås centrala gator nytt liv, ända ner till Skellefteälven där Kulturhuset får en satellit i form av en Älvscen på vattnet.

Kulturhuset får så kallade gröna tak med ett jordlager och ängsväxter. De bidrar till såväl biologisk mångfald som till förbättrad isolering. Delar av kulturhusets taklandskap är öppet för besökarna så att de kan njuta av naturen i stadsmiljön.

– Ett kulturhus i Skellefteå ska självklart byggas i trä. Det knyter an till en tradition med träbebyggelse i stadens centrum. Här finns också en lokal träindustri som vi kan samarbeta med för att skapa ett vackert kulturhus som åldras med värdighet, säger Oskar Norelius, ansvarig arkitekt på White.

Största delen av stommen och fasaderna görs i trä vilket minskar byggnadens miljöpåverkan under dess livscykel. För träkonstruktionen samarbetar White med den ledande konstruktören Florian Kosche. Huset är anpassat för att klara variationerna i klimatet mellan sommar och vinter, för att säkerställa en effektiv energianvändning.

Klicka här för att ladda ner högupplösta pressbilder (Bild: White arkitekter):

Presskontakt:
Robert Schmitz, ansvarig arkitekt på White
0703-74 26 52
es.et1521428190ihw@z1521428190timhc1521428190s.tre1521428190bor1521428190

Oskar Norelius, ansvarig arkitekt på White
072-158 30 12
es.et1521428190ihw@s1521428190uiler1521428190on.ra1521428190kso1521428190

Om White arkitekter:
White arkitekter har stor erfarenhet av att rita byggander för kultur. 2014 fick White Kasper Salin-priset, Sverige främsta utmärkelse inom arkitektur, för kulturhuset Väven i Umeå. Arkitektkontoret har ritat Cirkus nya scen på Djurgården i Stockholm och ansvarade för ombyggnaden av konserthuset i Örebro, som är hem för Svenska Kammarorkestern. White är även husarkitekt för Operan samt Nationalmuseum i Stockholm. White är ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor med över 850 medarbetare i Sverige, Norge, Danmark och England www.white.se

Om Florian Kosche:
Dipl.-Ing. Florian Kosche AS är ett ingenjörsföretag baserat i Oslo, som är specialiserat på avancerade konstruktioner. Företaget arbetar i nära samarbete med arkitekter för att utveckla olika projekt. Florian Kosche har arbetat med den nya hoppbacken i Holmenkollen och är involverade i bygget av det nya Munch-museet utanför Oslo och ombyggnaden av Grand Hotel i Stockholm. http://www.difk.no/

Av: Ann Nilsson

Publicerad: 7 juni, 2016

Läs hela