Nytt lyft för Örebro konserthus

Ouvertyren är över – nu går förnyelsen av Örebro konserthus från diskussioner till handling.
Byggnadsnämndens politiker har gett klartecken för Örebroporten och White att fortsätta på den inslagna vägen mot ett större och vackrare konserthus, som även innebär ett välförtjänt lyft för världsberömda Svenska Kammarorkestern.

White är ingen nykomling i Örebro konserthus. 1985 genomfördes en omfattande renovering med White som arkitekt, och nu är det alltså dags igen. 105 miljoner kronor är avsatta för projektet där särskilt fokus ligger på åtgärder som förbättrar akustiken i konserthuset. Det är Sven Gunnarson på White i Örebro som tillsammans med kollegerna Ulla Antonsson och Björn Bondeson ligger bakom förslaget som nu ska genomföras på uppdrag av kommunens fastighetsbolag Örebroporten. Själva detaljplanearbetet är pågående.

-Vi samarbetar också med akustikern Larry Kierkegaard från Chicago, berättar Sven Gunnarson. Larry är en av de stora i akustikvärlden, med storheter som Carnegie Hall och Royal Shakespeare Company Theatre på meritlistan.

Örebro konserthus är hemmabas för Svenska Kammarorkestern som under chefsdirigenten Thomas Dausgaard blivit ett världsnamn, med frekventa turnéer över hela världen och en skivutgivning som omfattar mer än 50 inspelningar. På hemmaplan har den 38 musiker starka orkestern ett särskilt fokus på att engagera unga i möten med klassisk musik.

I korthet handlar förnyelsen om att öka konsertsalens volym genom att höja taket med sex meter. Olika akustiska åtgärder ska eliminera ekon och andra oönskade effekter, samtidigt som nya sidoläktare ökar publikkapaciteten från 705 till 750 personer. Genom ombyggnaden bereds plats för större foajeutrymmen, utökad barn- och ungdomsverksamhet, musikcafé mm. Själva huset byggs ut med 12 meter över nuvarande entré och ges ett nytt entrémotiv som anknyter till byggnadens ursprungliga storslagna entrémotiv.

Det andra arkitektoniska utropstecknet blir konsertsalens övre del som bryter igenom taket och matar in dagsljus genom två nya glasade sidor, vilket är ganska ovanligt i konserthallar. Med naturligt ljus blir långa repetitioner betydligt skönare för orkestermedlemmarna.

I Whites uppdrag ingår även att bearbeta platsen framför entrén, där man vill ta tillvara närheten till Svartån genom gradänger ner mot ån och en uteservering kopplad till kaféet i foajén.

För mer information:
Sven Gunnarsson, White, tel 070-5688610
Jan Hellqvist, Örebroporten, tel 070-5481197

Konserthuset, Örebro (1920x1200)