Nyckelroll för White när EU satsar på forskning inom digital design

White och Arkitekturskolan vid KTH får nyckelroller i det internationella forskningsnätverket InnoChain som utvecklar nya digitala designmetoder. EU investerar 4 miljoner euro i ett konsortium med 15 nya doktorander vid ledande universitet i Europa.

InnoChain (Building Innovation in the Extended Digital Chain) är ett tvärvetenskapligt nätverk som kopplar ihop forskningsinstitutioner med arkitektföretag, mjukvaruutvecklare och materialtillverkare. Sex forskningsmiljöer deltar tillsammans med 14 företag från Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Spanien, Schweiz och Österrike.

Deltagarna ska undersöka hur avancerade digitala designverktyg kan bidra till mer hållbara konstruktioner, bättre materialval, samt utveckla nya material och konstruktionslösningar.

Jonas Runberger leder utvecklingsmiljön Dsearch som driver forskning och metodutveckling inom parametrisk design på White.
– Genom InnoChain kan vi ge unga forskare och specialister på digital design möjlighet att utveckla ny kunskap i våra skarpa arkitektuppdrag. Nu får White vara med och sätta agendan för forskningen i Europa inom tillämpad digital design. Samarbetet stärker dessutom vår egen forskning och utveckling, säger Jonas Runberger, arkitekt på White och adjungerad professor på KTH.

Forskningsnätverket har beviljats 4 miljoner euro från EU:s Marie Sklodowska-Curie Actions program inom Horizon 2020. Pengarna finansierar 15 doktorandtjänster, men även konferenser, en sommarskola och forskarkurser. Projektet leds av Mette Ramsgaard Thomsen, professor vid Det Kongelige Danske Kunstakademi, Arkitekturskolan i Köpenhamn.

– Vi har under lång tid bedrivit ett arbete på White kring digital design i utvecklingsmiljön Dsearch. Jag är övertygad om att vår långa bakgrund inom forskning och utveckling bidrog till att vi som enda svenska företag deltar i ett internationellt spetsprojekt tillsammans med några av Europas främsta arkitektkontor och forskningsmiljöer, säger Malin Zimm, forsknings- och utvecklingschef på White.

Doktorandtjänsterna kommer inom kort att utlysas på projektets hemsida.

Kontakt:
Jonas Runberger, arkitekt på White och adjungerad professor vid KTH, ansvarig för utvecklingsmiljön Dsearch, en del av Whites område Digital design & BIM
08-402 2694
es.et1519615160ihw@r1519615160egreb1519615160nur.s1519615160anoj1519615160

Malin Zimm, forsknings- och utvecklingschef på White
08-402 25 52
es.et1519615160ihw@m1519615160miz.n1519615160ilam1519615160

Mer information om InnoChain:
Professor Mette Ramsgaard Thomsen: kd.kd1519615160ak@ne1519615160smoht1519615160.ette1519615160m1519615160

Pressbild:
Den färdigställda interiöra inklädnaden för Quality Hotel Globe, producerad direkt från en parametrisk modell. (Foto: Thomas Zaar). Ladda ner pressbild här.

File 341