Nya hållbarhetschefen Anna Graaf förstärker Whites företagsledning

White är pionjärer och marknadsledare inom hållbar arkitektur. Nu stärker man sin position ytterligare genom att utse Anna Graaf som hållbarhetschef, med placering i företagsledningen. Anna tillträder tjänsten som hållbarhetschef för Skandinaviens största arkitektföretag den 15 november.
– Anna är en av Europas främsta auktoriteter inom miljö och hållbarhet. Med henne som samlande kraft kommer vi att ta stora steg i arkitekturens viktigaste frågor, säger Monica von Schmalensee, VD på White.

White har en lång tradition som föregångare inom miljöfrågor i arkitektur och byggande. Under två decennier har företaget byggt en unik kunskapsbank och etablerat spetskompetens inom hela spektrat av hållbarhet – från alternativ energi, materialexpertis och klimat till specialistkompetens inom social hållbarhet, strategisk rådgivning och certifiering av enskilda byggnader och hela stadsdelar inom alla stora certifieringssystem på den svenska marknaden.

Civilingenjören Anna Graaf har arbetat på White i Göteborg sedan 2001 och har lång erfarenhet av att driva och samordna miljö- och hållbarhetsfrågor i såväl byggprojekt som stadsplanering. De senaste åren har hon även arbetat på den brittiska marknaden, där svensk hållbarhetskompetens är högt efterfrågad.

Anna har på nära håll sett hur miljöfrågorna vuxit från ett svalt och pliktskyldigt förhållande till en kärnverksamhet inom stora delar av byggsektorn.
– Hållbarhet har blivit en självklarhet i all seriös arkitektur och byggverksamhet. Det har varit en spännande resa, och nu är det dags för nästa etapp.

Hon nämner tre faktorer som skyndat på utvecklingen. Den första var Al Gore och filmen ”En obekväm sanning”. Den andra faktorn var Boverkets nya byggnormer med strängare energikrav, och den tredje är certifieringssystemen som gjort det möjligt att jämföra byggnader efter samma kriterier.

– Det har verkligen lyft medvetenheten och satt fart på branschen, säger Anna som beskriver sin nya roll som en kombination av coach, ambassadör och visionär.

– Mitt jobb är att formulera en gemensam målbild för vårt arbete med miljö och hållbarhet och driva det framåt. Vi har stor och bred kunskap bland våra snart 700 medarbetare. Den kunskapen ska vi samla, paketera och förmedla både inom och utanför White.

För information:
Anna Graaf, tel 031-60 86 28

För bilder:
http://www.white.se/aktuellt-press/pressbilder