Årets samhällsbyggare 2016: Monica von Schmalensee

På Samhällsbyggnadsdagarna utsågs Monica von Schmalensee, vd på White, till ”Årets samhällsbyggare 2016”.

Monica fick priset för att hon ”genom sitt starka engagemang i arkitektur, stadsutveckling och hållbarhet, bidragit till att skapa nya lösningar för att bygga vackra, täta och hållbara städer”. Priset Årets Samhällsbyggare har delats ut sedan 2013 i samband med seminariekonferensen Samhällsbyggnadsdagarna.

Hur känns det att vara Årets Samhällsbyggare?
– Det känns fantastiskt att få ta emot ett pris som det här och dessutom i vår bransch där många personer bidrar för att öka kunskapen och engagemanget om hållbarhetsfrågorna inom samhällsbyggandet.

Varför tror du att just du fick priset?
– White Arkitekter har varit väldigt aktiva inom hållbarhetsfrågorna där alla medarbetare bidrar med sitt kunnande för hållbara lösningar. Genom vår storlek som tredje största arkitektkontor i Europa kan vi vara med och påverka. Jag är väldigt engagerad i frågorna om hur vi ska möta morgondagen och nu ser jag mig också som en svensk ambassadör när vi exporterar vårt kunnande till resten av världen.

Hur utmärker sig White som samhällsbyggare?
– Vi sätter kvalitet framför kvantitet. Våra roller som arkitekter och stadsbyggare handlar om att tänka långsiktigt och hållbart. Vi arbetar interdisciplinärt, vilket betyder att vi jobbar i team med flera specialistkunskaper. Vi är också initiativtagare till forskning, samarbete och utbildning för att bidra med utveckling till våra kunder och oss själva.

Monica von Schmalensee
Foto: Rickard Kilström