Modern pedagogisk miljö på Stenbackanavet

Stenbackanavet i Asarum som invigs den 6 sept är vårt svar på kommunens önskan om en modern pedagogisk miljö. Därmed förverkligas idén om ett komplett bildningscentrum med högstadieskola, grundsärskola, resurscenter, fritidsgård och bibliotek.

Den befintliga skolan var i stort behov av renovering och klarade inte heller dagens tekniska krav. Man hade också en önskan om att samla funktioner som tidigare varit utspridda över kommunen. En ny byggnad var dessutom den mest ekonomiskt hållbara lösningen.

Stenbackanavet står för kunskap, kreativitet och social hållbarhet. Tack vare ett nära samarbete med skolan kunde vi ta fram ett unikt program med flexibla lokaler som kan samutnyttjas av de olika brukarna. Stenbackanavet bygger på en integrering av verksamheter och lokaler, samverkan och samordning, ett bemannat bibliotek mitt i skolan, tillgång till modern teknik, tillgänglighet, flexibla lokaler, en utemiljö för rekreation och aktivitet och för eleven i centrum. Tillsammans skapar verksamheterna en kraftfull helhet.

White har arbetat med yttre och inre gestaltning och inredning i ett sammanhängande helhetskoncept. I både exteriör och interiör har vi arbetat med material av hög kvalitet som ger en långsiktigt hållbar byggnad och en skola med minimalt underhållsbehov. White har även arbetat med gestaltningen av innergården – skolans stora samlande rum.

Bibliotekets placering på Stenbackanavet är resultatet av en sedan länge pågående process om samarbetet mellan skola och folkbibliotek. Att möjliggöra samverkan och samordning mellan folkbibliotek och skola skapar underlag för kvalitet, socialt samspel och kostnadseffektiva lösningar. Genom Stenbackanavet ges fritidsgården, med en stimulerande inne- och utemiljö, utomordentliga förutsättningar för skapandet av en samlingsplats för barn och ungdomar i Asarum.

Som Skandinaviens största arkitektföretag har White ett gediget ”track record” inom arkitektur för skola och utbildning. Vi ritar allt från förskolor till stora, komplexa högskolor och universitetsbyggnader och arbetar från strategisk lokalplanering till att fysiskt gestalta byggnader och rum. De senaste larmrapporterna om raskt sjunkande kunskapsresultat stärker oss ytterligare i vår grundsyn, nämligen att att god arkitektur är en förutsättning för hög kvalitet på utbildningen i våra skolor. Rätt utformade och varierade miljöer kan bli en hävstång för bättre kunskapsresultat i skolan och vända utvecklingen.

För mer information: Caroline Lindgård, ansvarig arkitekt,
tel 040-6609355.

Pressbilder på Stenbackanavet.