Malin Zimm är ny forsknings- och utvecklingschef på White

Malin Zimm är ny forsknings- och utvecklingschef på White arkitekter. Hon ska leda företagets forsknings- och utvecklingsorganisation.

Malin Zimm kommer närmast från Arkitektur- och Designcentrum (före detta Arkitekturmuseet) där hon har arbetat som sakkunnig i arkitektur. Hon har forskat och undervisat vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, där hon också doktorerat i arkitektur.

– White har ett omfattande forskningsarbete som bygger på medarbetarnas engagemang. Som utvecklingschef vill jag hjälpa till att sprida den kunskap som produceras på White. Forskning är ett sätt att se runt hörn och den kan placera arkitekter i nya sammanhang, säger Malin Zimm, forsknings- och utvecklingschef på White.

Mellan 2007-2009 var Malin Zimm chefredaktör för tidskriften Rum, och hon är även verksam som frilansskribent och arkitekturkritiker.

– Vi investerar i forskning och utveckling för att bidra till en hållbar samhällsutveckling, men det är samtidigt avgörande för att vi ska ligga i framkant som företag. För ett forskningsintensivt företag som White är forsknings- och utvecklingschefen en nyckelroll, säger Monica von Schmalensee, VD på White.

White arbetar strategiskt med utveckling i en egen FoU-organisation. Inom White Research Lab driver medarbetare uppdragsnära FoU-projekt för att utveckla ny kunskap. White är idag en aktör i forskningsmiljön Arkitekturakademin, inom IQ Samhällsbyggnad, Bygginnovationen och Nordic Built.

Företaget har representanter i Mistra Urban Futures, Formas forskarråd och Energimyndighetens Utvecklingsplattform Bygg. White finansierar även en adjungerad professur på KTH och ett flertal industridoktorander vid arkitekturhögskolorna och deltar i en rad internationella forsknings- och demonstrationsprojekt.

Pressbild på Malin Zimm.

För mer information:
Malin Zimm, forsknings- och utvecklingschef på White
08-402 25 52

Monica von Schmalensee, VD på White
08-402 25 84