Kungsbacka torg invigs den 6 juni

I Kungsbacka blir nationaldagen extra festlig i år. På onsdag 6 juni invigs nämligen nyrenoverade Kungsbacka torg som återigen ska bli stadens naturliga mötesplats.– Det som tidigare varit en plats för bilar blir åter en plats för människor, säger Sam Keshavarz, landskapsarkitekt på White som ansvarat för projektet tillsammans med Paula Mackenzie.

Stortorget i Kungsbacka har länge fungerat mest som parkeringsplats med litet utrymme för liv och rörelse. Fram tills nu. Landskapsarkitekterna på White har omsorgsfullt återskapat torget till mötesplats för stadens innevånare.

– Våra ambitioner har varit oerhört höga när vi nu fått chansen att skapa ett levande stadsrum. Det har varit väldigt inspirerande att få vara med i omvandlingen av Kungsbacka, säger Paula Mackenzie, landskapsarkitekt på White.

Det nya torget har fått en utformning som respekterar historien men med moderna inslag. Ett rutmönster likt en matta markerar torgytan för att skapa en samhörighet med omgivande fastigheter och respektera formen av den gamla rutnätsstaden. Beläggningen i granit varieras så att ledstråk utmed gator och fasader markeras. De moderna inslagen är enkla sittbänkar som inspirerats av de gamla kyrkbänkarna och på platsen där tre tidigare kyrkor stått finns dess konturer markerade i markbeläggningen. I kontrast till torgets hårda yta täcks den södra delen av en körsbärslund där trädens kronor hjälper till att skapa ett torg som växlar med årstiderna.

Torget återtar rollen som en plats för möten. Vid den befintliga kyrkan skapas en naturlig scen där arrangemang kan hållas samtidigt som Norra Torggatan stängs av för biltrafik och ger plats för uteserveringar. White står också bakom torgets två paviljonger samt torgets ljussättning.

– Vi är stolta förtroendet att få jobba med Kungsbackas finaste rum. Det är nämligen kvaliteten på de offentliga rummen som avgör om en stad blir trevlig att bo i eller inte, säger Johan Lundin, kontorschef för White i Göteborg.

För information:

Sam Keshavarz, tel 08-4022679
Paula Mackenzie, tel 08-58712108
Johan Lundin, tel 031-608694

För bild:

http://www.white.se/aktuellt-press/pressbilder

Mer om projektet:

Kungsbacka torg