Kirunabor hjälper arkitekter att utforma Kirunas nya torg

Kiruna ska få det centrum som staden tidigare saknat. På uppdrag av Kiruna kommun har White arkitekter tagit fram ett förslag för ett nytt torg och en stadspark. Sedan januari har arkitekterna arbetat med högstadieelever, näringslivet och kommunala förvaltningar, för att ta fram idéer för torget och parken.

Det är inte ovanligt att besökare i Kiruna frågar var centrum ligger. Staden saknar idag en naturlig mötesplats. När Kiruna nu ska flytta på grund av gruvbrytningen får staden en ny stadspark och ett torg vid det nya stadshuset.

– Vi har haft stöd av både barn och vuxna för att skapa offentliga rum som svarar mot Kirunabornas önskemål. Utmaningen är det arktiska klimatet, att skapa miljöer som fungerar bra både på sommaren och på vintern, säger Sam Keshavarz, landskapsarkitekt på White.

Kiruna torg ska fånga stadens själ och historia. Mitt på torget placeras klocktornet från det gamla stadshuset som ska rivas. Ett medskick från referensgruppen har varit att torget ska välkomna alla – utan att behöva spendera pengar, utan att frysa och vid olika tider på dygnet. På sommaren kan torget användas för Kirunafestivalen, marknader och kanske utomhusbio. På vintern får torget en skridskobana och snöläktare som kan användas vid skidtävlingar.

– Torget ska vara platsen att besöka om du vill träffa folk i Kiruna. Idag saknar staden en naturlig mötesplats full av liv och rörelse. Torget är också viktigt eftersom det är här som besökare får sitt första intryck av Kiruna när de kliver av tåget eller bussen vid nya resecentrumet, förklarar Sam Keshavarz, landskapsarkitekt på White.

Kiruna får även en ny stadspark ett kvarter bort från torget. Parken är porten till det arktiska landskapet och knutpunkten mellan naturen och staden. Stadsparken består av tre delar: Karaokeparken, Vardagsrummet och Finparken, Här kan invånarna motionera, och barn och ungdomar kan leka och utöva sporter.

Den aktiva delen kallar vi Karaokeparken, eftersom den får liv av parkens besökare. Karaokeparken innehåller skatepark, friluftsscen, grillplats och utegym. I Vardagsrummet finns lugna platser med eldstäder där grannskapet kan mötas. Här finns också en lärmiljö om Norrlands ekosystem. Finparken är en klassisk stadspark, ett grönt öppet rum. Här erbjuds skugga på sommaren och vindskydd på vintern. Platsen har offentlig konst, en scen och gott om bänkar i soligt läge.

För mer information, kontakta:
Sam Keshavarz, landskapsarkitekt på White
es.et1519397283ihw@z1519397283ravah1519397283sek.m1519397283as1519397283
0766-39 47 56

Pressbilder

Kiruna park
Kiruna park. Illustration: Tegmark
Kiruna square autumn
Kiruna square. Illustration: Tegmark