Kerstin Elias vässar vår sociala hållbarhet

Verkligt bra arkitektur tar avstamp i verkliga människors verkliga behov. Det är
utgångspunkten för Whites satsning på social hållbarhet som nu
förstärks ytterligare med arkitekten Kerstin Elias, specialist på
socialt hållbar stadsutveckling.– Det är intressant att växla perspektiv och se hur stadsbyggandets
sociala dimensioner hanteras på den privata sidan, säger Kerstin Elias
som närmast kommer från Göteborgsregionens kommunalförbund.

När White 1998 startade sin miljöavdelning var det en pionjärinsats som lade grunden till kontorets starka ställning inom hållbarhet idag. Men begreppet hållbarhet har fler dimensioner än ekologi och energi. Om ekologisk hållbarhet syftar på naturens resurser handlar den sociala hållbarheten om att vårda ett humankapital som ofta negligeras.

– Under snart femton år har vi byggt upp en specialistverksamhet inom miljö och ekologisk hållbarhet. Nu ska vi nu göra samma sak med social hållbarhet, säger Johan Lundin som chef för White i Göteborg. Just nu upplever vi ett uppvaknande intresse i hela branschen för dessa frågor men samtidigt är de goda exemplen ännu ganska få.

För två år sedan knöts antropologen Victoria Walldin till White. Med rekryteringen av Kerstin Elias blir nu kontorets specialistkompetens kring social hållbarhet synnerligen svårslagen. Detta är flera uppdragsgivare redan högst medvetna om.

– Min kalender har varit fulltecknad med externa uppdrag sedan jag började, säger Kerstin Elias som bland annat arbetar i ett pilotprojekt om affärsdriven hållbar stadsutveckling, och samspelet mellan offentliga och privata aktörer.

I stadsbyggnadsdebatten är Kerstin Elias en välkänd profil, aktiv debattör och hängiven urbanist, som hon själv kallar sig. I den formella portfolion har hon en arkitektutbildning från Chalmers, men det var på Bauhaus i Tyskland som intresset för staden och de urbana frågorna fick luft under vingarna.

– Jag tror att många i branschen är intresserade av social hållbarhet, men saknar verktygen. Det måste man lära sig på samma sätt som man lär sig hur ett ritprogram fungerar, och den kunskapen kan jag tillföra, säger Kerstin Elias.

För mer information:

Johan Lundin, kontorschef
031-60 86 94

Kerstin Elias
031-60 87 25

För bilder:

Ann Nilsson
08-402 25 30