Kasper Salin-priset 2014 till kulturhuset Väven i Umeå

Kasper Salin-priset för årets bästa byggnad 2014 går till kulturhuset Väven i Umeå, ritat i kreativt samarbete mellan White och Snøhetta.

– Både som arkitekter och umebor är vi väldigt stolta, säger Maria Olsson och Lennart Sjögren på White, ansvariga för projektet som nu belönas med landets mest prestigefyllda arkitekturpris.

White har länge varit djupt involverade i Umeås utveckling och de projekt som påverkat stadens profil. Det gäller framförallt den sträcka längs älven som förändrat Umeås ansikte genom etableringen av Konstnärligt campus med Arkitekthögskolan, Designhögskolan, Konsthögskolan och Bildmuseet (nominerat till både Kasper Salin-priset och det europeiska Mies van der Rohe-priset 2013).

Väven är kronan på verket i förnyelsen av norra Sveriges mest attraktiva kunskapsstad – en stadsomvandling som närmast saknar motstycke, åtminstone betraktad i förhållande till stadens storlek. Med sina 25 000 kvadratmeter är Väven landets näst största kulturhus.

En stor och viktig del i arkitekternas arbete med Väven har handlat om att säkerställa brukarnas delaktighet och inflytande. Över 70 personer från 36 olika verksamheter har medverkat i workshops om kulturhusets innehåll där ett helt kvarter fyllts med kultur, litteratur, kunskap, umgänge, rekreation, mat och möten – allt under ett och samma tak.

Fysiskt består Väven av en s-formad huskropp i fyra våningar framför det 13 våningar höga nya hotellet som reser sig över staden. Nybygget ligger elegant inslingrat bland befintliga byggnader som integreras i Väven med en attraktiv ljusgård som överbryggar epokerna. Terrasser mot älven bildar nya stadsrum som står öppna för allmänheten dygnet runt.

Björken – stadens signaturträd – är det återkommande temat i Väven. Den formmässiga inspirationen är bilden av en itusågad björkstam där de olika bitarna förskjutits och skapar självständiga storheter. Fasaden tolkar björkens bark med dess karakteristiska grafiska detaljer, och är utförd som ett böljande element med mer än 1 500 individuella säkerhetsglas i en gnistrande snövit kulör.

Invändigt återkommer björkreferensen i form av genomgående trägolv och ribbat träundertak. White har även svarat för den lösa inredningen, vars färgskala är hämtad från björklövets alla kulörer.

Pressbilder på Väven

För mer information:
Maria Olsson, ansvarig arkitekt, White: 090-70 41 52.