Karin Ahlzén är årets unga ledare

Guldhuset 2012 går till arkitekt Karin Ahlzén, kontorschef för White i Stockholm. Det prestigefyllda priset är en årlig utmärkelse för unga ledare i samhällsbyggnadssektorn.– Det är inte alltid så himla lätt att vara chef över 235 personer. Jag ser priset som ett glädjande kvitto på att mitt ledarskap fungerar, säger Karin som tar emot priset i samband med Ledarskapsdagen på Chalmers i Göteborg torsdag 26 april.

Karin Ahlzén är arkitekt och har arbetat på White sedan 1998. I hög utsträckning har hon arbetat med utbildningsprojekt, allt från förskolor till universitet. Bland de många projekt hon ansvarat för kan nämnas t.ex. Engelska Parken i Uppsala och gymnasiet Fyrisskolan i Uppsala. Karin ingick också i det vinnandet teamet bakom naturum Fulufjäll 2002. Under de senaste två åren har Karin varit chef för Whites kontor i Stockholm, med 235 medarbetare. Innan dess ledde hon under fem år utvecklingen av Uppsalakontoret. Karin sitter även i Whites företagsledning.

Guldhuset delas ut av Chalmers-baserade CMB (Centrum för management i byggsektorn) i samarbete med Byggherrarna, tidningen Byggindustrin, Fastighetsägarna, Svensk Teknik och Design och Sveriges Byggindustrier. Priset syftar till att stimulera utvecklingen av ledare inom samhällsbyggnadssektorn genom att uppmärksamma och synliggöra goda föredömen. Juryn består av namnkunniga representanter från från byggindustrin, kommuner, Fastighetsägarna och de tekniska högskolorna vid Chalmers respektive Lunds universitet.

– Min ledarfilosofi kan sammanfattas i tre punkter: snäll, glad och med en pittoresk dialekt. Med snäll menar jag att vara tydlig med förväntningar och mål, men också att vara tillgänglig för medarbetare. Jag är av naturen begåvad med ett synnerligen gott humör, och ju mer jag tänker på det desto mer inser jag hur bra det är som chef att vara glad – att inte gräva ner sig i de småkonflikter och kriser som ständigt attackerar en i vardagen, men också för att lyckas entusiasmera medarbetare och tillföra lust och glädje i jobbet.

Den pittoreska dialekten, avslutningsvis, är ett glittrande vackert dalmål. Karin är född och uppvuxen i Djurmo, en liten by i Gagnefs kommun. En vackert röd dalahäst pryder hennes arbetsrum på kontoret vid Skanstull.

För mer information:

Utmärkelsen Guldhuset delas ut på Ledarskapsdagen torsdag 26 april klockan 14.00, på Chalmers, Sven Hultins gata 6 i Göteborg.
Bengt Christensson, VD på CMB: telefon 031-772 58 05, 0707-67 50 42
Karin Ahlzén, White: telefon 08-402 25 50

Pressbild: http://www.white.se/aktuellt-press/pressbilder